Home > Institut > natječaj za izbor znanstvenih novaka

Natječaj za znanstvene novake

Zagreb, 09. rujna 2009. god.

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zagreb, Sachsova 2, na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a u skladu čl. 43. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i  visokom obrazovanju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor znanstvenih novaka (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na projektima:
1) 181-1811096-1790 "Geotermalna karta Republike Hrvatske" - 1 novak
2) 181-1811096-1795 "Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske" - 1 novak
3) 181-1811096-3165 " Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske" - 1 novak
na određeno vrijeme u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
Pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS – dipl. inženjer geologije te uvjete iz Odluke ministra o postupku odabira znanstvenih novaka na znanstvenim projektima od 13. travnja 2005. godine.
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom ministra o postupku odabira znanstvenih novaka na znanstvenim projektima od 13. travnja 2005. godine.


Prijave s potrebnim podacima treba poslati do 25. rujna 2009. godine s naznakom „za natječaj – pod točkom 1, 2 ili 3“.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

R A V N A T E L J

Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol.