Home > Zavod za geologiju > Znanstveni projekti

Znanstveni projekti

Temeljna djelatnost Zavoda financirana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i to kroz program „Geološke karte Republike Hrvatske“ (Dr. sc. Marko Šparica)

Program obuhvaća osam temeljnih projekata od kojih se četiri rade u Zavodu za geologiju:

- Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50 000 (Dr. sc. Marko Šparica)
- Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske (Dr. sc. Josip Halamić)
- Strukturno-geomorfološka karta Republike Hrvatske (Dr. sc. Ivan Hećimović)
- Tektonska karta Republike Hrvatske 1:300 000 (Dr.sc. Domagoj Jamičić)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osim temeljnih projekata izrade geoloških karata sudjeluje i
u financiranju znanstvenih istraživanja koja se u Zavodu izvode u okviru sljedećih projekata:

- „Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske“ (Dr. sc. Tonći Grgasović),
- „Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih sljevova“ (Dr. sc. Georg Koch),
- „Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske“ (Dr. sc. Tvrtko Korbar),
- „Mezozojske magmatske, plaštne i piroklastične stijene sjeverozapadne Hrvatske“ (Dr. sc. Damir Slovenec),
- „Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida“ (Dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse),
- „Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafija Promina formacije u Dalmaciji“ (Dr. sc. Dubravko Matičec),

Od 2007. godine u realizaciji je i projekt kojeg financiraju Nacionalna zaklada za znanost i visoko obrazovanje RH i lokalna samouprava:

- „Geološka karta Konavala M 1:50.000, nužna pretpostavka održivog razvoja“ (Dr. sc. Božo Prtoljan)