Home > Zavod za geologiju > Opremljenost Zavoda

Opremljenost Zavoda

Zavod je opremljen polarizacijskim mikroskopima, palinološkim mikroskopom i paleontološkim stereomikroskopima. Posjeduje izodinamski, magnetski, barijerni separator – Frantz LB-1, spektrofotometar UVICON 922 KONTRON (UV-VIS), dok su rendgenski difraktometar (XRD) – XPERT PRO s pripadajućim softverom i bazom, ICP-AES - Yobin-Ivon i AAS - Perkin Elemer (AAnalyst 700) zajednička oprema svih Zavoda HG.
Za terenska istraživanja koristi se standardna geološka oprema, te GPS uređaji, instrument za mjerenje magnetskog susceptibiliteta (SM-30), instrument za mjerenje vodljivosti i pH, te pneumatski (vibro)korer CobraTT RD32 koji je u zajedničkom vlasništvu sva tri zavoda.
Laboratorij je opremljen za pripremu uzoraka za različite mineraloške, petrografske, kemijske i paleontološke analize.
Laboratorijsku opremu čine: strojevi za rezanje stijena, formatiziranje i stanjivanje pločica uzoraka, njihovo poliranje, stroj za izradu rastresitih preparata s vakuum pumpom, mlin za grubo drobljenje uzoraka, mlin za fino drobljenje, set sita s tresilicom za granulometriju, areometri, Collinsov kalcimetar, centrifuge, analitičke vage, magnetske mješalice, električne mješalice, digitalne birete, ultrazvučne kade, grijače ploče, laboratorijske peći, sušionik, destilator, različiti termometri...
Zavod je opremljen standardnom informatičkom opremom, a geološki podaci obrađuju se računalnim programima: ArcView 9.2, ArcEditor 9.2, CadMap 2008, Raster Design 2008, Adobe CS3 Extened, Adobe CS4 TSIGN standrad i CorelDraw 7.