Home > Zavod za mineralne sirovine > Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi

SNAP-SEE project Sustainable Aggregates Planning in South East Europe
Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi

 

Voditelj projekta: Dr.sc. Slobodan Miko, dipl.ing.geologije, smiko@hgi-cgs.hr

 

http://snapsee.eu/

 

razgovor

 

Tijekom 2012. godine pokrenut je dvogodišnji transnacionalni europski projekt naziva Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi, izvorno Sustainable Aggregates Planning in South East Europe (akronim SNAP-SEE) u kojem će Zavod za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta sudjelovati kao partnerska institucija. U projekt je uključeno 27 partnera iz Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Italije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Rumunjske i Turske. Vodeći partner u projektu je Sveučilište iz Leobena, Austrija, (Montanuniversität Leoben, Austria), a voditelj projekta je prof. Güenter Tiess, guenter.tiess@unileoben.ac.at.

 

Provedba projekta trajat će od listopada 2012. do rujna 2014. godine. Projekt je sufinanciran iz Međunarodnog programa suradnje za jugoistočnu Europu (The South East Europe Transnational Cooperation Programme, akronim SEE Programme, www.southeast-europe.net). Zavod za mineralne sirovine će u projektu na raspolaganju imati 80.000,00 €. Ovo je ujedno i treći transnacionalni projekt u kojemu Zavod za mineralne sirovine sudjeluje u sklopu SEE Programma. Od hrvatskih partnera u ovaj projekt uključena je i Agencija za zaštitu okoliša. U Sveučilištu u Leobenu (Montan Universitat) početkom studenoga 2012. godine održan je pripremni sastanak (Kick off meeting) u okviru projekta.

 

Opće informacije o SNAP-SEE projektu


- 27 partnera iz 13 država JIE i Turska
- vodeći partner: Montanuniversität Leoben, Austrija
- trajanje projekta: 2 godine
- vremenski period: listopad 2012. – rujan 2014.
- na četvrti poziv za programe Jugoistočne Europe
- ukupan proračun: 1.733.928,80 €

 

Geografski položaj partnerageografski položaj

 

Pozadina ili razlozi za pokretanje projekta

Osigurati održivu opskrbu agregatima važan je izazov za gospodarstvo, te potencijalni utjecaj na okoliš i društvo uslijed njihove proizvodnje. SNAP-SEE projekt usmjeren je na razvoj i širenje alata za planiranje upravljanja agregatima u jugoistočnoj Europi (JIE). Temelji se na rezultatima projekta "Održivog gospodarenja kamenim agregatima "(SARMa - sustainable aggregates resource management).
Zbog regionalnih razlika u povijesnom razvoju, postoje različiti pristupi politikama za agregate, planiranja i upravljanja u JIE, koji sprječavaju učinkovitost resursa i gospodarski razvoj u regiji:
       - razlike između politika za mineralne sirovine;
       - politike i planovi za agregate su podijeljeni na mnogo različitih pravnih akata, otežavajući tako koordinaciju i temeljito razumijevanje;
       - institucije (vlast) u državama JIE nemaju razumijevanje kako za održivo gospodarenje kamenim agregatima (SARM) tako i za planiranje održivog snabdijevanja (SSM);
       - gotovo potpuno izostaje koordinacija planiranja opskrbe agregatima iz primarnih i sekundarnih izvora.

 

Izazovi ili problemi koje treba riješiti

Identificirani problemi su:
       - nedostatak koordiniranog planiranja nacionalne/regionalne opskrbe agregatima koje se bavi interakcijama među sektorima i osigurava dosljednost dokumenata;
       - nedostatak integriranog planiranja za primarne i sekundarne agregate, koje se bavi učinkovitošću resursa;
       - nedostatak sposobnosti i mogućnosti za rješavanje prethodna dva problema;
       - angažiranje dionika i procesa savjetovanja kako bi se osiguralo planirano rješavanje problema i potreba svih ciljanih skupina.

 

izazovi

 

Ciljevi

Osnovni cilj je razviti alatni okvir za planiranje agregata kako bi se podržalo nacionalno/regionalno, primarno i sekundarno planiranje agregata u državama JIE, koji će sadržavati:
       - SNAP-SEE Viziju za prijelaz na integrirano i sveobuhvatno održivo planiranje agregata u državama JIE;
       - Priručnik o stjecanju sposobnosti, znanja i vještina savjetovanjima s dionicima;
       - Priručnik o podacima i metodama analiza;
       - Shemu planiranja agregata, uključujući module planiranja koji će sjediniti načela, pristupe i aktivnosti potrebne za postizanje Vizije.

 

ciljevi

 

Popis partnera koji sudjeluju u SNAP-SEE projektu:

partneri

 

Popis zaposlenika Zavoda za mineralne sirovine uključenih u SNAP-SEE projektu:

Voditelj:
Dr.sc. Slobodan Miko, dipl.ing.geologije,
smiko@hgi-cgs.hr

 

Stručnjak za mineralne sirovine i GIS, službenik za komunikacije:
Željko Dedić, dipl.ing.geologije, zdedic@hgi-cgs.hr

 

Ekonomski geolog, stručnjak za mineralne sirovine i rudarsku zakonsku regulativu:
Mr.sc. Boris Kruk, dipl.ing.geologije, bkruk@hgi-cgs.hr

 

Stručnjak za mineralne sirovine, GIS te pripremu i prijevod priručnika:
Erli Kovačević Galović, dipl.ing.geologije, Erli.Kovacevic.Galovic@hgi-cgs.hr

 

Upravitelj zadataka:
Ivana Vincetić, dipl.ing.geologije, ivincetic@hgi-cgs.hr