Home > Institut > Projekti : Standartisation and Applied Investigation of Quaternary Sediments in Croatia (SAPIQ)

Standartisation and Applied Investigation of Quaternary Sediments in Croatia (SAPIQ)

 

 

 

O projektu:

Projekt SAPIQ započeo je 1. rujna 2014. i naredne je tri godine financijski poduprijet od strane Hrvatske zaklade za znanost. Voditelj projekta je dr. sc. Lidija Galović.

Naslage kvartara prekrivaju otprilike 40% površine Republike Hrvatske, te su stoga značajan gospodarski resurs. Procijenjeni modeli i uhodani alati istraživanja kvartarnih naslaga, doprinose njihovoj široj primjeni u gospodarstvu. Osim toga, kvartarne naslage su rezultat povijesnih klimatskih prilika, te je prema tome njihovo razumijevanje od velike pomoći u tumačenju i predviđanju recentnih klimatskih prilika.

Cilj ovog „Uspostavnog istraživačkog projekta“ je sastavljanje grupe znanstvenika Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta (HGS), te njihovo dodatno opremanje i izobrazba, kako bi mogli standardizirati istraživanje kvartarnih naslaga Hrvatske primjenjujući nove analitičke metode i nove znanstvene spoznaje. Dobiveni rezultati omogućit će korelaciju s rezultatima zemalja Europe, posebno s rezultatima s područja srednje i južne Europe.

Tijekom prve godine u planu je upoznati se s novom opremom i metodologijom, te istražiti različite vrste kvartarnih naslaga u Hrvatskoj. Budući da se, geološki gledano, Hrvatska sastoji od dvije regije, panonske i dinaridske, u drugoj i trećoj godini projekta plan je detaljna razrada kvartarnih naslaga odabranih područja unutar svake pojedine regije.

Tlo je najčešće nastalo trošenjem kvartarnih naslaga, stoga je istraživanje kvartarnih naslaga od strateške važnosti za poljoprivredu. Osim značaja u poljoprivredi, kvartarne naslage mogu biti spremnici pitke vode, s utjecajem na čitavu biosferu. K tome, hidrogeološke značajke izdvojenih horizonata u kvartarnim naslagama su različite, te stoga uvid u njihovu strukturu može voditi k pronalasku novih spremnika pitke vode.

 

Budući da su se u Hrvatskoj, uz postojeća tloznanstvena i arheološka istraživanja, intenzivirala istraživanja kvartarnih sedimenata, kako bismo išli u korak sa svjetskim trendovima, nužno je educirati znanstvenike u primjeni tako pristupačne metode. Stoga smo odlučili organizirati dvotjedni intenzivni tečaj mikromorfologije u Hrvatskom geološkom institutu, Zagreb, Sachsova 2, od 17. do 28. kolovoza, 2015. godine. Takvi se tečajevi već godinama organiziraju diljem svijeta. Pozvali smo predavače koji su vrhunski svjetski autoriteti iz tog područja: Prof. Georges Stoops, Prof. Rosa Maria Poch i Prof. Vera Marcelino, a i naši znanstvenici će održati nekoliko predavanja. Tečaj će biti cjelodnevan i interaktivan, tako da će, uz slušanje predavanja, polaznici sami analizirati preparate na mikroskopima. Zbog broja dostupnih polarizacijskih mikroskopa, broj polaznika ograničen je na 20. Osim geologa, očekujemo prijavljivanje tloznanstvenika, arheologa i geografa.
Priprema orijentiranih uzoraka i mikroskopskih preparata može se raditi u našem Institutu. Uzorkovanje je jeftino, analitika daje puno podataka i moguća je pohrana uzorka u formi mikroskopskog preparata.

Kontakt za sve informacije:
lgalovic@hgi-cgs.hr
tel: +385-1-61 60 7791. cirkular za intenzivni tečaj mikromorfologije

Registracija - Intenzivni tečaj mikromorfologije, Zagreb 2015

 

English version