Home > Institut > Ravnatelj Hrvatskog geološkog instituta

Slobodan Miko

Doktor znanosti; dipl. ing. geol. / Znanstveni savjetnik /Naslovni docent RGNF-a

 

Slobodan Miko

Dr. sc. Slobodan Miko, dipl. ing. geol.

Obrazovanje

2008. Doktor znanosti, Područje Prirodnih znanosti, Polje Geologija, Grana Mineralogija i Petrologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1996. Magistar znanosti, Područje Prirodnih znanosti, Polje Geologija, Grana Mineralogija i Petrologija, Rudarsko geološko naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1987. Dipl. ing. geologije, Smjer geologija rudnih ležišta i primijenjena geofizika, Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalna karijera

• od 2017. Ravnatelj, Hrvatski geološki institut, Zagreb
2012. Znanstveni savjetnik I. izbor, Hrvatski geološki institut, Zagreb
2012. Naslovni docent, Rudarsko geološko naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
2009.-2012. Viši znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb
2008-2009. Znanstveni suradnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb
2005.-2017. Predstojnik Zavoda za mineralne sirovine, Hrvatski geološki institut, Zagreb
1993.-2005. Stručni suradnik-voditelj geokemijskog laboratorija Hrvatski geološki institut, Zagreb
1988.-1993. Znanstveni novak-asistent; Rudarsko geološko naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu


Znanstvena i stručna djelatnost

Fokusi mojeg istraživanja su geokemijski procesi vezani za potencijalno toksične elemente (teške metale) i njihovo ponašanje u tlima i sedimentima sa posebnim naglaskom na interakciju potencijalno toksičnih elemenata i čovjeka. Također vodim multidisciplinarna istraživanjima vezana za promjene klime i korištenja zemljišta vezano za kopnene i morske prostore jadranskog priobalja. Koja uključuju paleolimnološka istraživanja holocenskih i pleistocenskih sedimenata. U klopu projekta LoLADRIA (HRZZ-2014-2018) čiji sam voditelj zajedno sa istraživačima iz nekoliko institucija provodim Istraživanje podmorja vezano za potopljene pleistocenske krajobraze, ujedno sam i voditelj pilot projekta „Geološka karta podmorja“. Tijekom dugogodišnje karijere obavljao sam geokemijska istraživanja vezana za i za genezu mineralnih sirovina, arheologiju i medicinsku geologiju. Suradnik sam bio na pet z-Projekata (MZO) i desetak EU projekta te voditelj 30-tak stručnih projekta. Mentor 10 tak doktorskih, diplomskih i završnih radova. U koautorstvu objavio sam više od 60 radova sa domaćom i međunarodnom recenzijom te više od 150 radova ostalih kategorija.

 

Članstva

Član Hrvatskog geološkog društva
Član Matičnog odbora za polje geologije (2013-2017)
Član panela za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, Panel PZ-3- Geofizika, Geologija (2015-2019)
Član Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav praćenja emisija stakleničkih plinova (2014-)
Član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (2017-)
Član Ekspertne skupine Eurogeosurveys- Mineralne sirovine –MREG (2012-)
Član Ekspertne skupine Eurogeosurveys- Marinska geologija –MGEG (2012-)
Član znanstvenog odbora skupa “4. Hrvatski geološki kongres“ s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik (2010)
Predsjednik znanstvenog odbora 5. Hrvatskog geološkog kongresa (Osijek, 2015)
Član Znanstvenog i Organizacijskog odbora 44th Annual Congress “Groundwater Heritage and Sustainability” (Dubrovnik 2017)

 

Jezici

Hrvatski, Engleski

 

Popis publikacija

CROSBI

ResearchGate