Home > Dokumneti : Pravilnici

Pravilnici

Statut

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta (2)

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta (1)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva i zbirni popis gradiva HGI-a

Pravilnik o korištenju automobila

Pravilnik o radu knjižnice HGI

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o stjecanju korištenju i raspodjeli prihoda Instituta

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i izmjene i dopune pravilnika

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik Hrvatskog geološkog instituta ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Politika sigurnosti informacijskog sustava Htvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte

Pravilnik o korištenju lozinki

Pravilnik o prihvatljivom korištenju računalne opreme

Pravilnik o mentorstvu

Pravilnik o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Rule book on additional requirements for appointment into scientific work posts

Pravilnik o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju alužbenih automobila i osobnih automobila radnika u službene svrhe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o radu knjižnice Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada (.pdf, .xml)

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (.pdf, .xml)