Home > Institut > Povijest Hrvatskog geološkog instituta

Povijest Hrvatskog geološkog instituta

 

Kramberger

Dragutin Gorjanović Kramberger

Hrvatski geološki institut utemeljen je 1909. godine kao Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na inicijativu Dragutina Gorjanovića Krambergera.
To Povjerenstvo činile su dvije sekcije (1) Montangeologijska i (2) Agrogeologijska.

Zadatak povjerenstva bio je proučavanje montangeoloških i agrogeoloških prilika u Hrvatskoj i Slavoniji kroz geološko i agrogeološko kartiranje te tiskanje geoloških karta s odgovorajaućim tekstom različitih namjena i mjerila. Tijekom skoro stogodišnje tradicije geoloških istraživanja na području Republike Hrvatske i svladavanja svih mijena proteklih vremena i događaja te višekratnih promjena imena (Geološki zavod u Zagrebu – 1922. do 1931.; Geološki zavod Banovine Hrvatske – 1939. do 1941.; Hrvatski geoložki zavod – 1941. do 1945.; Geološko-rudarski institut – 1946. do 1950.; Zavod za geološka istraživanja – 1950. do 1960.; Institut za geološka istraživanja – 1960. do 1977.; Geološki zavod – 1977. do 1988. i Institut za geološka istraživanja – 1988. do 2005. i Hrvatski geološki institut – od 2005. )

Hrvatski geološki institut (Croatian Geological Survey), kao slijednik Geologijskog povjerenstva zadržao je, uz primjenu najmodernijih metodologija, i danas svoju temeljnu djelatnost koja mu je bila namijenjana prilikom njegovog osnivanja.

Hrvatski geološki institut surađuje s mnogim srodnim institucijama, organizacijama i fakultetima u zemlji, a kao takav prepoznat je i u međunarodnoj akademskoj zajednici o čemu svjedoče mnogi međunarodni istraživački projekti koji se izvode u Institutu.