Home > institut > geoportal > Osnovna geološka karta

Osnovna geološka karta

Osnovna geološka karta 1:100.000 sastoji se od 74 lista s pripadajućim tumačima.

Od toga su listovi bez šrafure raspoloživi za kupnju u papirnatom i skaniranom obliku.

Listovi s jednostrukom šrafurom raspoloživi su samo u skaniranom obliku, a listovi s dvostrukom šrafurom nisu tiskani.
Cijena lista s tumačem u papirnatom obliku je 500 Kuna + pdv, a u skaniranom obliku 400 Kuna + pdv.

Geološka karta - listovi:

 


Narudžbe i kupovina geoloških karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map