Home > Institut > Geoportal > Osnovna hidrogeološka karta 1:100.000

Osnovna inženjerskogeološka karta 1:100.000

Istraživači Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju kontinuirano rade na izradi Osnovne inženjerskogeološke karte 1:100 000. Na slici je prikazana shema pokrivenosti izrađenosti karata.

Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000 - shema listova:

 


Narudžbe i kupovina geoloških karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map