Home > Institut > Geoportal > Osnovna hidrogeološka karta 1:100.000

Osnovna hidrogeološka karta 1:100.000

Listovi Osnovne hidrogeološke karte 1:100.000 dostupni su samo u papirnatom obliku. Sivo označeni listovi na shemi nisu izrađeni, a listovi sa jednostrukom šrafurom trenutno su u izradi.

Cijena lista u papirnatom obliku je 400 kn + PDV.

Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000 - shema listova:

 

zagreb ivanic rijeka split

Narudžbe i kupovina geoloških karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map