- Natječaji

Home > Dokumenti : Natječaji

Natječaji

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na neodređeno radno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci - 1 izvršitelj (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": viši stručni suradnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na neodređeno radno vrijeme - 1 izvršitelj (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni savjetnik/-ica (geološke struke) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka projekta MUHA, uz probni rad od 6 mjeseci (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni savjetnik/-ica (geološke struke) 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka projekta RESPONSa, uz probni rad od 6 mjeseci (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto IV vrste, m/ž - (spremačica) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka na rad radnice (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust) uz probni rad (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor:
1. radno mjesto IV vrste, m/ž-(portir), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za bolovanje uz probni rad;
2. radno mjesto III vrste, m/ž-(portir), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za bolovanje uz probni rad;

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto III vrste (poslovi održavanja okoliša i zgrade) m/ž, koeficijent:0.776 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto – viši znanstveni suradnik /-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor – 1 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu: asistent na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZa „Multidisciplinarni pristup izradi konceptualnih modela hidrotermalnih sustava“ na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Informacije o projektu su dostupne na https://hythec.wordpress.com/.

Natječaji

 

Natječaj za izbor - 2 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu: asisten na projektu HRZZa "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" na određeneo vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto III vrste (poslovi održavanja okoliša i zgrade) m/ž, koeficijent:0.776 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor - 1 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu: asistent na projektu HRZZa " Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" na određeno vrijeme 4 godine (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši stručni suradnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na neodređeno radno vrijeme - 1 izvršitelj (.pdf, .xml)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti: polje: geodezija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti: polje: geodezija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto III vrste (portir) m/ž, koeficijent 0.776 - 1 izvršitelj na neodređeno uz probni rad od dva mjeseca

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: popuna upražnjenog sistemtiziranog radnog mjesta - voditelj (šef) odsjeka II vrste, m/ž - 1 izvršitelj na neodređeno uz probni rad od tri mjeseca

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: popuna upražnjenog sistemtiziranog radnog mjesta - znanstveni savjetnik/-ca, drugi izbor iz područja prirodnih znanosti: polje: geologija, 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: popuna upražnjenog sistemtiziranog radnog mjesta - stručnisuradnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto II vrste (portir) m/Ž - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: radno mjesto I vrste: viši stručni savjetnik (ekonomske struke) m/Ž - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "znanstvenik-povratnik": viši znanstveni suradni/-ca iz područja prirodnih znanosti: poslje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": stručni suradnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto II vrste: viši tehničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutnu radnicu

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši stručni suradnik/-ica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: popuna upražnjenih sistemtiziranog radnog mjesta":poslijedoktorand/-ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž - (spremačica), 1 izvršitelj na određeno vrijeme(popodnevna smjena) za zamjenu za odsutnu radnicu

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenih sistemtiziranog radnog mjesta":poslijedoktorand/-ica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenih sistemtiziranih radnih mjesta":radno mjesto IV vrste, m/ž, spremačica - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (popodnevna smjena)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistemtiziranog radnog mjesta":poslijedoktorand/-ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni suradnik/-ica us sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni suradnik/-ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka projekta (predvidivo 1 godina), uz probni rad od 6 mjeseci (GDi Ensamble FloodSmart)

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž - (spremačica), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutnu radnicu

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni suradnik/-ica - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka projekta (predvidivo 1 godina), uz probni rad od 6 mjeseci

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: stručni savjetnik/-ica (administrativno vođenje projakta) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka H2020 projekta (3 godine), uz probni rad od 6 mjeseci

Natječaji

 

Natječaj za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto III vrste: radno mjesto III vrste, m/ž– (portir), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": 1. viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje: geologija - 1 izvršitelj; 1. znanstveni savjetnik/-ca iz područja prirodnih znanosti. polje: geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto II vrste: viši informatički referent m/ž 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutnog radnika

Natječaji

 

Natječaj za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž- (portir), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutstvo za vrijeme bolovanja

Natječaji

 

Natječaj za izbor - 1 poslijedoktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu: poslijedoktorand na projektu HRZZa "Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske"

Natječaji

 

Natječaj za izbor - 1 doktoranda (ž/m) u stručnom zvanju i na radnom mjestu: asistent na projektu HRZZa "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": znanstveni savjetnik/-ca, drugi izbor - trajno zvanje iz područja tehničkih znanosti: polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni savjetnik/-ca, prvi izbor iz područja tehničkih znanosti: polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta "popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta": znanstveni savjetnik/-ca, prvi izbor - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto "popuna upražnjenih sistematiziranih ranidnih mjesta": stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju uz probni rad od 6 mjeseci - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na upražnjeno sistematizirano radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž– (portir), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutstvo za vrijeme bolovanja

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj; viši znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti: polje geologija - 1 izvršitelj

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: stručni suradnik/-ca (geološke struke) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka projekta

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: 1. stručni savjetnik/-ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj; 2. viši stručni suradnik/-ca u sutavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: viši stručni suradnik/-ca u sutavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radna mjesta: „popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta“: znanstveni suradnik/-ca iz područja prirodnih znanosti:polje geologija - 1 izvršitelj.

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: „popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta“: poslijedoktorand/-ica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: viši stručni savjetnik/-ica (geološke struke) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka projekta

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto IV vrste: radno mjesto IV vrste, m/ž– (spremačica), 1 izvršitelj na određeno vrijeme za zamjenu za odsutnu radnicu

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": viši znanstveni suradnik/-ca iz područja tehničkih znanosti

Natječaji

 

Natječaj za izbor na radno mjesto: "popuna upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta": viši informatički referent

Natječaji

 

Ispravak internog natječaja za izbor i imenovanje predstojnika zavoda

Natječaji

 

Interni natječaj za izbor i imenovanje predstojnika zavoda

Natječaji

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta

Natječaji

 

Popuna upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Natječaji

 

Ispravak natječaja

Natječaji

 

Natječaj viši stručni suradnik/-ca - projekt DARLINGe

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

 

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

znanstveni

Natječaji

tajnica

Natječaji

stručni savjetnik

Natječaji

znanstveni novaci

Natječaj stručni suradnik

Natječaj viši znanstveni suradnik

natječaj za radno mjesto znanstveni suradnik