Home > Obavijesti : Natječaj doktorand

Natječaj doktorand

Traži se doktorand za rad na LoLADRIA projektu (Lost Lake Landscapes of the Eastern Adriatic Shelf) u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za mineralne sirovine. Podatci o projektu, planu izobrazbe doktoranda i o poslijediplomskom studiju nalaze se na stranici LoLADRIA Projekta. Obzirom na predviđena istraživanja traže se kandidati iz područja geologije, geologije mora. Natječaj za doktoranda raspisan je odlukom Znastvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta 08.09.2014.
Naječaj je objavljen u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ HRZZ –a.

 

WEB stranice projekta LoLADRIA:
http://www.hgi-cgs.hr/loladria.html
http://loladria.wordpress.com/

 

Plan razvoja karijere mladog istraživača na LoLADRIA projektu:
http://www.hgi-cgs.hr/images/projekti_ms/Izobrazba%20novih%20doktoranada%20LoLADRIA.pdf
http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1195

 

Natječaj za radno mjesto doktoranda:
http://www.hgi-cgs.hr/images/natjecaji_2014/rujan/Natje%C4%8Daj%20-%20doktorand.pdf