Home > Institut > Geoportal > Baza arhivskih karata mineralnih sirovina

Baza arhivskih karata mineralnih sirovina

Istraživači Zavoda za mineralne sirovine u procesu su izgradnje baze arhivskih karata mineralnih sirovina i karata geološke potencijalnosti izrađenih u različitim mjerilima (1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 i 1:37 500). Na slici je prikazana shema pokrivenosti Republike Hrvatske arhivskim kartama mineralnih sirovina i kartama geološke potencijalnosti s poveznicama na detaljniji prikaz.

Baza arhivskih karata mineralnih sirovina - shema listova:

 

KMS 1:25 000 Istra Drniš Moseć Krapina Obrovac Istra Kistanje Imotski

Narudžbe i kupovina geoloških karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map