Home > Institut > Geološka služba > knjižnica

Knjižnica

knjižnica

Tea Fluksi

Knjižnica Hrvatskog geološkog instituta je oformljena zajedno sa Geološkim povjerenstvom za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju daleke 1909. godine i već je tada počelo sakupljanje građe – knjiga geološke tematike, znanstvenih časopisa, magistarskih radova, doktorskih disertacija i separata te referentne zbirke rječnika i priručnika. Knjige i monografije su se uglavnom nabavljale kao što se nabavljaju i danas, kupnjom i darovanjem. Znanstveni su se časopisi nabavljali kupovinom i razmjenom za publikacije koje je institut u tom trenutku objavljivao, tako da danas knjižnica dobiva preko 300 naslova časopisa iz cijeloga svijeta. Sve knjige, časopisi, te izvještaji i elaborati smješteni u fondu stručne dokumentacije, pohranjeni su u bazu podataka koja olakšava pretraživanje prilikom posudbe.

Knjižnica također surađuje i sa srodnim specijalnim knjižnicama te međuknjižničnom posudbom omogućuje širi izbor literature svojim korisnicima. Danas knjižnica sadrži oko 5000 knjiga, oko 2000 naslova časopisa što čini preko 24000 sveščića, Svakodnevni rad sa korisnicima, osiguravanje pristupa elektroničkim informacijama (pristup bazama cjelovitih tekstova i bibliografskim bazama), okupljanje građe kako kupnjom tako i razmjenom Geologie Croatice te velika suradnja sa kolegicama iz srodnih institucija čine knjižnicu iznimno važnim dijelom instituta.