Home > Institut > Geoportal > Karta geološke potencijalnosti Republike Hrvatske 1:200.000

Karta geološke potencijalnosti Republike Hrvatske 1:200.000

Istraživači Zavoda za mineralne sirovine kontinuirano rade na izradi Karata geološke potencijalnosti RH 1:200 000. Na slici je prikazana shema pokrivenosti izrađenosti karata geološke potencijalnosti RH 1:200 000 sa linkom na završene karte geoloških potencijalnosti.

Karta geološke potencijalnosti Republike Hrvatske 1:200.000 - shema listova:

 

Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Istarska županija Primorsko-goranska županija Šibensko-kninska županija Splitsko-dalmatinska županija Dubrovačko-neretvanska županija

Narudžbe i kupovina geoloških karata

 

Tel: 01 6160 888
Zagreb, Sachsova 2
Pogledajte plan grada

Telefon: +3851 6160 888

Pošaljite e-mail poruku

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

 

Više o Institutu

 

lokacija na google map