Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske

Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske

Voditelj: dr. sc. Davor Pollak dipl. ing. geol.

Šifra projekta: 181-1811096-1795

OIGK RH, list Ivanić Grad

Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske je sveobuhvatna višenamjenska karta, izrađuje se prema višegodišnjim planovima sukcesivno po listovima ili područjima u mjerilu 1:100.000. Paralelno s izradom IG karata razvija se pripadajući IG informatički sustav s IG bazama podataka, gdje je pomoću programa ARC/INFO omogućen kvalitetan grafički prikaz izrađenih karata, pristup u baze podataka i mogućnost njihovog interdisciplinarnog korištenja

U Hrvatskoj se nalaze dva osnovna tipa naslaga različitih IG značajki. To su pretežito karbonatne čvrsto vezane stijene područja Dinarida i nekoherentne ili u manjoj mjeri koherentne klastične naslage Panonskog područja. Različite IG odlike naslaga zahtijevaju različite metode istraživanja pa je u sklopu projekta OIGK RH bilo potrebno razlučiti dva područja razmatranja u kojima se istraživanja provode istovremeno, ali zasebno i metodološki zahtijevaju različite istraživačke timove. Rad na projektu izvodi se prema provedenoj standardizaciji istraživačkih postupaka usklađenoj sa svjetskim iskustvima i preporukama, gdje se prema metodama International Association of Engineering Geology and the Environment (IAEG), International Society for Rock Mechanics (ISRM) i International Society For Soil Mechanics And Geotechnical Engineerings (ISSMGE) formiraju IG modeli karakterističnih geoloških sredina.

U skladu s provedbenim programom istraživanja, rad istraživačke skupine usmjeren je u dvije regionalne podteme: područje krša Dinarida i područje Panonskog bazena. U krškim terenima Dinarida u tijeku su istraživanja na području Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara, na području Istre i na području južne Dalmacije. U području Panonskog bazena u tijeku su istraživanja na području sjeverozapadne Hrvatske.

Penetrometar za mjerenje nedrenirane čvrstoće koherentnih materijala

Uzimanje uzorka dolomitne stijenske mase za laboratorijska ispitivanja