Urbroj:_______ / 20.                                                                     Zagreb, 17. kolovoza 2020. god.

 

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja i o imenovanju stručnog povjerenstva upućuje se

 

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO: ASISTENT NA PROJEKTU HyTheC

 

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja pozivaju se na testiranje u Hrvatski geološki institut, Zagreb, Sachova 2. Test će sadržavati pitanja iz područja osnova hidrogeologije i inženjerske geologije te izražavanja u pisanoj formi.

Zbog epidemiološke situacije kandidati će pristupiti testiranju u dvije skupine te moraju sa sobom ponijeti vlastiti pribor za pisanje (obavezno kemijska olovka).

Pismeno testiranje će se održati 25. kolovoza 2020. od 10 do 12 h u dvorani za sastanke c za sljedeće kandidate:

 1. Ačkar, Marino
 2. Curman, Dino
 3. Farhadi, Sasan
 4. Gluhak Popović, Barbara
 5. Hussain, Shayan
 6. Ivačić, Velimir
 7. Kukolja, Adriana

Pismeno testiranje će se održati 26. kolovoza 2020. od 10 do 12 h u dvorani za sastanke Hrvatskoga geološkog instituta za sljedeće kandidate:

 1. Marenković, Matea
 2. Markotić, Ivan
 3. Nastasić, Nataša
 4. Pavić, Mirja
 5. Plazonić, Davor
 6. Randić, Romanna Sofia
 7. Tucković, Tomislav

 

 

Povjerenstvo će putem mrežne stranice 27. kolovoza 2020. obavijestiti sve kandidate o rezultatima testiranja, a tri kandidata koja su ostvarila najviše bodova biti će pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati dana 28. kolovoza 2020. u 10 sati u dvorani za sastanke Hrvatskoga geološkog instituta. U slučaju da više kandidata ostvari isti broj bodova, pozvati će se svi kandidati s istim brojem bodova.

Kandidati koji se ne odazovu na poziv smatra se da su odustali od prijave.

 

Članovi povjerenstva:

dr. sc. Staša Borović

 

dr. sc. Tihomir Frangen

 

dr. sc. Kosta Urumović