Home > Institut > novosti : Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2011

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2011

Dr. sc. Miron Kovačić,
urednik web stranice HGI

 

Kao i prethodnih 6 godina i ove je tiskano Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 300 primjeraka, a kao i prethodne dostupna je na web stranicama HGI.

Na 82 stranice prezentiran je HGI s naglaskom na djelovanje u 2011 godini.  Sadržaj je podijeljen u četiri tematske cjeline. Nakon uvodnika ravnatelja HGI prof. dr. sc. Josipa Halamića slijedi odjeljak s naslovom: HGI organizacija, brojke i činjenice (str. 7 - 27), u kojem su prezentirani podaci o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, web stranici, zavodima HGI i Geološkoj službi. Slijedi odjeljak s naslovom: Geološke karte – temeljna djelatnost, u kojem je opisano osam geoloških karata i radovi u okviru tih projekata tijekom 2011 godine (str. 28 – 50). U sljedećem odjeljku pod naslovom: Odabrani projekti opisani su radovi izvedeni u okviru osam najznačajnijih međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata (str. 51 – 67). U četvrtom odjeljku pod naslovom: Publikacije predstavljen je rad Knjižnice Hrvatskog geološkog instituta, izdanja HGI, bibliografija radova koje su djelatnici HGI objavili tijekom 1911. godine, popis doktorata koje su obranili djelatnici te godine i popis u toj godini izrađenih elaborata i studija (str. 68 – 79). Na kraju je tiskan imenik svih zaposlenika HGI.

 

kliknite za godišnje izvješće 2011