Home > Institut > novosti

Potpisan novi sporazum o suradnji između Geologische Bundesanstalta i Hrvatskoga geološkog instituta

Za novosti:

Dr. sc. Josip Halamić,
ravnatelj HGI

U srijedu 14. prosinca 2011. godine u Beču je potpisan novi Sporazum o međuinstitucionalnoj suradnji između Geologische Bundesanstalt (GBA) (austrijska geološka služba) i Hrvatskoga geološkog instituta (HGI). Sporazum u ime GBA potpisao je direktor dr. Peter Seifert, a u ime HGI-a ravnatelj dr. Josip Halamić. U potpisanom sporazumu definiraju se i planiraju zajedničke aktivnosti na području geoznanosti u sljedećih pet godina. Glavne teme buduće suradnje su: temeljna geološka istraživanja, korelacija litostratigrafskih jedinica fanerozoika, strukturna evolucija Alpa i panonskog bazena, mineralne sirovine (evaluacija ležišta mineralnih sirovina i regionalno održivo planiranje), geokemija i okolišna geologija, digitalna obrada podataka, geohazardi, hidrogeologija, razmjena znanstvene literature, periodika i geoloških karata i međusobna razmjena informacija o geološkim skupovima u obje države. Osim toga, predviđa se i zajedničko nastupanje kod prijave međunarodnih znanstvenih projekata u okviru programa HORIZON 2020, CEI inicijatvive, CBG asocijacije, SEE programa, ICPDR programa i IGC programa.

nove web stranice

Sporazum o suradnji GBA i HGI potpisali su dr. Peter Seifert (lijevo) i dr. Josip Halamić (desno)