Home > Institut > novosti : Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2012

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta 2012

 

I ove godine tiskano je Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta (HGI) (ISSN 1846-629X). Urednik izvješća je dr. sc. Josip Terzić. Publikacija je tiskana u 300 primjeraka, a kao i prethodne dostupna je na web stranicama HGI.

Unutar 89 stranica predstavljen je HGI s naglaskom na djelovanje u 2012. godini. Godišnjak je podijeljen u pet cjelina, uz : uvodnik ravnatelja HGI prof. dr. sc. Josipa Halamića. Cjeline su:, (1) HGI organizacija, brojke i činjenice, (2) Geološke karte – temeljna djelatnost, (3) Odabrani projekti, (4) Publikacije te (5) Novi doktori znanosti. U cjelini HGI organizacija, brojke i činjenice (str. 5 - 24), dani su podatci o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, web stranici, zavodima HGI i Geološkoj službi. Cjelina - Geološke karte – temeljna djelatnost, daje nam informacije o osam geoloških karata i radova u okviru tih projekata tijekom 2012. godine (str. 25 – 46). U cjelini - Odabrani projekti opisani su radovi izvedeni u okviru šest najznačajnijih međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata (str. 47 – 64). U četvrtoj cjelini pod naslovom: Publikacije, predstavljen je rad Knjižnice HGI, izdanja HGI te bibliografija radova koje su djelatnici objavili tijekom 2012. godine, popis doktorata koje su obranili djelatnici te godine i popis u toj godini izrađenih elaborata i studija (str. 65 – 74). U posljednjoj cjelini – Novi doktori znanosti, predstavljeni su znanstveni novaci koji su doktorirali od 2010. do 2012., budući je ova rubrika po prvi put uvedena u Godišnje izvješće HGI. Na kraju godišnjaka tiskan je imenik svih zaposlenika HGI.

 

kliknite za godišnje izvješće 2012