Home > Institut > novosti

Uspostava geološke zbirke u osnovnoj školi „Bartula Kašića“ u Zadru

Za novosti: dr. sc. Josip Halamić i dr. sc. Mirko Belak

Krajem 2009. godine djelatnici Hrvatskoga geološkog instituta, dr. sc. Mirko Belak i dr. sc. Josip Halamić, na inicijativu i u suradnji s prof. Dinkom Marinom, započeli su rad na uspostavi geološke zbirke zadarske županije u osnovnoj školi „Bartul Kašić“ u Zadru. Projekt je financiran od strane Hrvatskoga geološkog instituta, Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, Osnovne škole „Bartul Kašić“ i od strane donatora.
Zbirka će prikazati presjek geološke građe zadarske županije od permskih sedimenata do najmlađih kvartarnih naslaga. Za postav zbirke biti će odabrani najreprezentativniji uzorci stijena (radi ograničenog izložbenog prostora) tako da učenici mogu dobiti uvid u geološko bogatstvo njihovog zavičaja odnosno čitave županije. Za izložbu je odabrano 40 uzoraka iz županije, te 10 uzoraka osnovnih magmatskih i metamorfnih stijena koje nisu prisutne u geološkoj građi županije, a bitne su za temeljno prirodoslovno znanje. Uzorci stijena će u vitrinama biti popraćeni kratkim tekstualnim opisom s mikrofotografijom, tako da se učenicima prikaže i „duša“ stijena koje ih okružuju. Uz zbirku će biti postavljena i Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 radi uvida i u regionalnu geološku građu.
Zbirka će biti popraćena i brošurom (katalogom), gdje će biti detaljno opisani svi uzorci stijena koji se nalaze u zbirci s makro i mikro fotografijama, a biti će ukratko prikazana i geološka evolucija prostora zadarske županije.