Home > Zavod za geologiju > Geokemijska istraživanja

Geokemijska istraživanja

Uzorkovanje tla bušenjem

Geokemijska istraživanja provode se za različite namjene i u različitim medijima. Istraživanja obuhvaćaju regionalna geokemijska istraživanja u svrhu izrade geokemijskih atlasa R. Hrvatske ili njenih pojedinih regija te specijalistička geokemijska istraživanja u svrhu definiranja opterećenja ekosustava (tala, voda, recentnih sedimenata) teškim metalima odnosno svim vrstama anorganskih onečišćivača. Nadalje, specijalistička geokemijska istraživanja rade se u svrhu definiranja vrsta stijena (magmatske i metamorfne stijene) i definiranja podrijetla pojedinih kemijskih elemenata u tlima i vodotočnim sedimentima.

Analize tala, vodotočnih sedimenata i sedimenata poplavnih ravnica provode se u svrhu izrade Geokemijskih atlasa R. Hrvatske unutar temeljnog projekta Osnovna geokemijska karta Republike Hrvatske. Djelatnici Zavoda za geologiju u suradnji s djelatnicima Zavoda za Mineralne sirovine sudjeluju u sljedećim projektima i geokemijskim istraživanjima:

  • Istraživanja u svrhu izrade Geokemijskih atlasa na bazi analize tala, vodotočnih sedimenata i sedimenata poplavne ravnice (Projekt MZOŠ-a za razdoblje od 2007. do 2011. godine),
  • Izrada Geokemijskog atlasa R. Hrvatske na bazi analize tla dubine od 0 do 20cm (Projekt MZOŠ-a od 1998. do 2005. godine – Završna faza: Izrada Geokemijskog atlasa),
  • Jezgra s intervalima uzorkovanja

  • Terensko uzorkovanje svih medija i uzorkovanje plitkim bušenjem (strojnim i ručnim bušilicama),
  • Analiza glavnih elemenata, elemenata u tragovima i REE u svim vrstama uzorkovanih medija (stijene, tlo, stream sediment, sediment poplavne ravnice, humus),
  • Izrada i održavanje visokokvalitetnih koherentnih i sustavnih geokemijskih baza podataka koje sadrže podatke o koncentracijama kemijskih elemenata u tlima (humus i tlo sensu stricto), vodotočnim sedimentima i sedimentima poplavnih ravnica,
  • Statistička obrada analitičkih podataka i prostorna analiza dobivenih rezultata u GIS programima,
  • Izrada geokemijskih karata prostorne raspodjele pojedinih kemijskih elemenata različitih medija uzorkovanja u GIS programima,
  • U okviru Međunarodne suradnje sudjelovanje u realizaciji bilateralnih geokemijskih projekata sa kolegama iz Slovenije (Geološki Zavod Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti), Austrije (Geologische Bundesanstalt-GBA) i Mađarske (MAFI); FOREGS-Geochemical Atlas of Europe, GEMAS, Mineral Waters - projekata Europske unije u suradnji s Geochemistry Expert Group EuroGeoSurveys-a.
  • Geokemijske analize uzoraka na AAS-u i XRD-u

Uzorkovanje recentnih vodotočnih sedimenata

Analitički laboratorij s ICP-AES i XRD

 

Prostorna raspodjela kalija na području R. Hrvatske