Home > Institut > Geološka služba > Fond stručne dokumentacije

Fond stručne dokumentacije

arhiva

Vedrana Sučić

Arhiva tj. fond stručne dokumentacije osnovan je davne 1909. godine, kad i Institut, i cijelo je vrijeme sakupljao i obrađivao te skladištio i čuvao elaborate i izvještaje istraživanja djelatnika instituta. Najstariji dokumenti pohranjeni u fondu datiraju još iz prve polovine 19. stoljeća. Godine 2007. doneseno je rješenje kojim se Hrvatski geološki institut proglašava stvarateljem javnog arhivskog gradiva 1. kategorije, čime je započela suradnja sa Hrvatskim državnim arhivom o unosu građe fonda u bazu ArhiNet koja će omogućiti bolji pregled i čuvanje. Arhiva sadrži oko 15.000 izvještaja i elaborata koje je moguće doći pogledati samo uz prethodno dopuštenje ravnatelja te dogovor sa osobljem. Cjelokupna dokumentacija fonda stručne dokumentacije sustavno se digitalizira i pohranjuje kako bi se olakšalo njeno čuvanje i pristup.

Osim poslova evidentiranja, obrade i čuvanja dokumenata, u fondu je pohranjena i Osnovna geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:100.000 s pripadajućim tumačima, te Geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300.000. Ukoliko ste zainteresirani za kupnju kojih od listova spomenutih karata, također se možete obratiti i ovdje. Pohrana karata i elaborata koje možemo gledati kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja instituta, iznimno je važan posao koji svjedoči o dugogodišnjoj djelatnosti na polju geologije.