< Financijski plan

Home > Dokumenti : Financijski plan

Financijski plan

 

     Financijski plan Hrvatskog geološkog instituta izrađuje se u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija za razdoblje 2014-2016. godine, Zakona o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. U izradi prijedloga Financijskog plana za 2014. godinu, rukovodili smo se analizom kretanja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.2012. – 31.12.2012. , te 01.01.2013. – 30.09.2013. godine, uzimajući u obzir raspoloživa novčana sredstva za financiranje rashoda u 2014. godini ostvarenim iz rezultata poslovanja u prijašnjim razdobljima (godišnjim obračunima), te uputama Ministarstva financija o postocima limita rasta po pojedinim stavkama rashoda na nivou Razdjela 080 iz proračunskih sredstava.

 

     Financijski plan predstavlja ravnotežu izvora novčanih sredstava (prihoda) i rashoda potrebnih za ostvarenje aktivnosti u okviru djelatnosti Instituta u cijelini planiranih za 2014. godinu.

 

     Sukladno uputama Ministarstva financija u prijedlog financijskog plana nisu uključeni prihodi i rashodi za znanstvene novake, te znanstvene projekte čije je financiranje regulirano Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti 2013. – 2015.

 

 

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu


 

Prijedlog financijskog plana za 2019.godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu


 

Financijski plan za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu


 

Financijski plan za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


 

Financijski plan za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu


 

Financijski plan za 2015.godinu


 

Financijski plan za 2014.godinu