Home > Institut > Projekti : DRINKADRIA - Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region

DRINKADRIA - Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region

 

 

 

Službena stranica projekta: http://www.drinkadria.eu/

Projekt je započeo u studenom 2013 te će trajati ukupno 29 mjeseci. Sufinanciran je iz fondova Europske unije kroz program IPA Adritic Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013 iz kojeg je predviđeno financiranje 85% ukupnog proračuna projekta koji iznosi 6.643.640,36 €.

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta jedan je od partnera na strateškom projektu »Networking for drinking water supply in Adriatic Region«, (akronima DRINKADRIA) koji okuplja 16 partnera iz 8 zemalja Jadranske regije; Italije, Slovenije, Hrvatske; Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne gore, Albanije i Grčke. Od hrvatskih partnera u ovaj projekt uključena je i Istarska županija, Građevinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci i Istarski vodovod d.o.o te Hrvatske vode, Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Primorsko-goranska županija kao suradničke institucije .

Vodeći partner projekta je vodovod iz Trsta „Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino – CATO“ / „Area Council for Eastern Integrated Water Service“ .

 

Ljubljana

Radni sastanak u Ljubljani

 

Problematika projekta

Projekt se bavi specifičnom problematikom prekogranične opskrbe pitkom vodom. Glavna problematika se javila nakon raspada Jugoslavije, što je povuklo nove državne granice te dovelo do problema nedostatka pravnih okvira za sigurnosnu vodoopskrbu pograničnih područja, konkretno crpilišta su se našla u jednoj državi, a opskrbna područja u drugoj. Osim nedostataka pravnih regulativa i kontrola upravljanja prekograničnih vodnih resursa projektna implementacija uzima u obzir prekomjerne gubitke u vodoopskrbnim sustavima, zastarjelu infrastrukturu, klimatske promjene, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, i slično.

 

Prud

Mjerenje protoka na izvorištu Prud

 

uzorkovanje

Uzorkovanje i monitoring voda u slijevu pilot područja

 

Ciljevi

Cilj projekta je razvoj strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu usklađenu s upravljanjem vodnim resursima u prekograničnim područjima. U obzir će se također uzeti klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. U sklopu projekta značajniji resursi predviđeni su za unaprijeđenje vodoopskrbnih sustava (monitoring sustava, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova vodoopskrbnih sustava). U sklopu projekta biti će razvijena javna mrežna stanica na kojoj će se objavljivati informacije o projektu, rezultati aktivnosti u sklopu projekta te će se provoditi disinacija značajnijih informacija. Također, popratni rezultati projekta su informiranje šire javnosti o važnosti očuvanja pitke vode i vodnih resursa za sadašnje i buduće generacije izradom edukativnog materijala u obliku letaka i brošura.

 

Prud

Izvorište Prud, pilot područje projekta

 

 

Popis partnera koji sudjeluju na projektu DRINKADRIA:

 

   Area Council for Eastern Integrated Water Service of Trieste (CATO)

   VERITAS Joint Stock Company - Multiutility Water Service of Venice - Laboratory Division

   Italian National Council - Water Research Institute (CNR-IRSA)

   Optimal Territorial Area Authority n. 3 Marche Centro - Macerata

   Water Utility of Nova Gorica - Sector of Development and Investment

   University of Ljubljana - Faculty of Civil Engineering and Geodesy

   Region of Istria - Administrative Department for Sustainable Development - Department for Nature and Environmental protection

   Water utility of Istria - Team for installation remote reading system for water meters

   University of Rijeka - Faculty of Civil Engineering

   Croatian Geological Survey - Department of hydrogeology and engineering geology

   Institute for Development of Water Resources "Jaroslav Cerni" - Department of Water Supply, Sewerage, and Water Protection

   Water Supply and Sewerage Association of Albania

    Hydro-Engineering Institute of Sarajevo Faculty of Civil Engineering

                      P.C.Utility Neum

   Public Utility "Vodovod i kanalizacija" Niksic - Tehnical Department

   Region of Ionian Islands - Directorate of Developmental Programming

 

 

Geografski položaj partnera:

 

položaj

 

Projektni tim Hrvatskog geološkog instituta:
Dr.sc. Josip Terzić, dipl.ing.geol. – voditelj projekta
Dr.sc. Tamara Marković, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Tihomir Frangen, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Jasmina Lukač Reberski, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Andrej Stroj, dipl.ing.geol.
Ivana Vincetić Boljat, dipl.ing.geol.
Pavle Ferić, dipl.ing.geol.
Mladen Kuhta,dipl.ing.geol.