Home > Institut > Djelatnosti Hrvatskoga geološkog institut

Djelatnosti Hrvatskoga geološkog institut

 

a) Znanstvena istraživanja u području geoznanosti i geološkog inženjerstva

- Regionalnogeološka, stratigrafska, paleontološka, tektonska, geomorfološka, geokemijska, petrografska, mineraloška, sedimentološka, hidrogeološka, inženjerskogeološka, geotermalna, hidrokemijska, speleološka

b) Stručna djelatnost

- Izrada geoloških karata svih vrsta, namjena i mjerila, (stratigrafskih, litostratigrafskih, mineralnih sirovina, hidrogeoloških, geokemijskih, geotermalnih, geomorfoloških, inženjerskogeoloških, strukturno - tektonskih…
- Izrada studija: naftnogeološkog usmjerenja, utjecaja na okoliš, geotermalne potencijalnosti, potencijalnosti mineralnih sirovina, hidrokemijske
- Izrada elaborata o: rezervama mineralnih sirovina, zalihama podzemne vode, zonama zaštite izvorišta i podzemnih voda, o inženjerskogeološkim uvjetima izgradnje velikih infrastrukturnih objekata (ceste, kanali, željezničke pruge, mostovi, zgrade)
- Laboratorijske analize: paleontološke, kemijske, mineraloške, petrografske, geotermalne, inženjerskogeološke,

c) Poslovi Geološke službe Republike Hrvatske

d) Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija