Home > Institut > novosti

Dan otvorenih vrata Hrvatskog geološkog instituta

Za novosti dr.sc. Miron Kovačić

U  četvrtak, 5. studenog 2009. godine HGI je otvorio svoja vrata svima koji su željeli saznati što i kako se u Institutu radi. Cilj ovog događanja bio je da se najširoj javnosti pruži mogućnost uvida u djelatnosti HGI, koji je javni znanstveni institut. U sklopu tog događanja Agencije za strukovno obrazovanje organizirala je posjet nastavnika i učenika škola u kojima se između ostalog uči i o geologiji. Institut su posjetili nastavnice i nastavnici slijedećih srednjih škola: Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Prehrambeno-tehnološke škole i Poljoprivredne škole iz Zagreba, Rudarske i kemijske škole iz Varaždina, Prirodoslovne škole iz Karlovca i Srednje škole iz Donjeg Miholjca. Osim njih iz Rudarske i kemijske škole iz Varaždina došao je i njen ravnatelj gosp. Zoran Hajek, dipl. ing. i 19 učenika 3. i 4. razreda smjera geološki tehničar. Posjetu su nazočilepredstavnice organizatora posjeta gđe. Gordana Drljević i Dragica Vrgoč iz Agencije za strukovno obrazovanje te gđa. Vesna Milić iz  Agencije za odgoj i obrazovanje.
Posjetitelje je dočekao i pozdravio ravnatelj HGI dr.sc. Josip Halamić koji im je govorio o povijesti, razvoju i ustroju Instituta. Nakon toga posjetiteljima su na predavanjima predstavljeni temeljni znanstveni projekti HGI:

  1. Osnovna geološka karta RH 1:50.000
  2. Osnovna hidrogeološka karta RH 1:100.000
  3. Osnovna inženjersko-geološka karta RH 1:100.000
  4. Karta mineralnih sirovina
  5. Strukturno-geomorfološka karta RH 1:100.000
  6. Osnovna geokemijska karta RH
  7. Geotermalna karta RH
  8. Tektonska karta RH 1:300.000

Nakon prezentacija projekata posjetitelji su obišli laboratorije HGI gdje su im pokazani instrumenti i objašnjena njihova svrha i način rada.