Home > Institut > novosti : Treći projektni sastanak CAMARO-D u Zagrebu 16.-18.10.2018.

Treći projektni sastanak CAMARO-D u Zagrebu 16.-18.10.2018.

 

 

Basin Lake

 

U sklopu projekta CAMARO-D (Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) sufinanciranog iz Transnacionalnog programa Dunav 2014.-2020. održan je treći projektni sastanak u organizaciji Hrvatskog geološkog instituta. Sastanak se održao u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu od 16. do 18. listopada 2018. Okupljeni predstavnici projektnih i pridruženih partnera iz 9 zemalja Dunavske regije raspravljali su o provedenim aktivnostima i nadolazećim projektnim obvezama.

Prvog dana sastanka održana je panelska diskusija na kojoj su predstavljeni priručnici za stručnjake i nadležna tijela s temama unaprjeđenja upravljanja šumama, klimatskih promjena, prilagodba poljoprivrede i očuvanja tla u korist zaštite vodnih resursa kao temelj finalnih proizvoda projekta. Drugi dan bio je predodređen za pregled aktivnosti radnog paketa “Vizija Dunavskog područja” unutar kojeg je predstavljena radna verzija najznačajnijeg dokumenta projekta GUIDR vodiča za održivo upravljanje zemljištem u Dunavskoj regiji. Posljednji dan sastanka bio je namijenjen planiranju nadolazećih projektnih aktivnosti s posebnim osvrtom na komunikaciju i podizanje svjesnosti šire i stručne javnosti.

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog Geološkog Instituta voditelj je jednog od tri klastera pod nazivom “Zaštita podzemnih voda” unutar implementacijskog radnog paketa “Istraživanje Dunavskog područja”. Suradnjom projektnih partnera identificirana su najbolja rješenja za za održivu upotrebu zemljišta i obranu od poplava kroz nekoliko tematskih polja. Projekt je u punom zamahu te je u značajnom dijelu sastanka vođena rasprava o potrebnim koracima za uspješno dovršavanje predviđenih aktivnosti.

U sklopu sastanka organizirana je stručna ekskurzija obilaska krških fenomena izvora Tounjčice, Đulinog ponora u Ogulinu i malog krškom polju Rupećici na području krškog dijela slijeva rijeke Kupe, kao pilot područja hrvatskog projektnog partnera. Tim su projektni partneri upoznati sa specifičnostima područja, njihovim hidrogeološkim obilježjima, praksama korištenja zemljišta, problemima poplava i antropogenog utjecaja na područje.

Projektni sastanak u Hotelu Dubrovnik

Projektni sastanak u Hotelu Dubrovnik

 

Stručna ekskurzija pilot području slijeva rijeke Kupe

Stručna ekskurzija pilot području slijeva rijeke Kupe

 

Camaro-D projektni partneri na terenu