Home > Institut > novosti : Hrvatski geološki institut vodeći partner u Interreg IPA-CBC projektu „safEarth“

Hrvatski geološki institut vodeći partner u Interreg IPA-CBC projektu „safEarth“

 

 

Basin Lake

 

Voditelj projekta: Dr.sc. Vlatko Gulam


Potpisivanjem Ugovora između Agencije za regionalni razvoj i Hrvatskog geološkog instituta, u lipnju 2017., započeo je trogodišnji projekt „Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design“ (safEarth). Projekt se provodi u okviru programa INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020. Ukupan proračun projekta je 974.695,50 EUR, od čega EU sufinancira 85%, a projektni partneri 15%.
Uz Hrvatski geološki institut, kao vodećeg partnera, u projekt su uključeni JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice, Rudarsko geološko građevinski fakultet Sveučilišta u Tuzli i Razvojna agencija Žepče.
Glavni cilj projekta je zajednički rad svih partnera na rješavanju problema koja klizišta u regiji uzrokuju, putem:

  • izrade karata podložnosti na klizanje (u sitnom i krupnom mjerilu) za projektna područja,
  • izrade uputa za karte podložnosti na klizanje,
  • razrade strategije za implementaciju kreiranih uputa u zakonodavstvo država svih partnera,
  • informiranja lokalne zajednice i šire javnosti te podizanja svijesti o klizištima kao geohazardnim događajima.
U Hrvatskoj će se projektne aktivnosti provoditi unutar Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije, na pilot područjima koja će se definirati u prvoj fazi projekta. Svi dobiveni rezultati biti će javno dostupni svim zainteresiranima. U sklopu projekta bit će provedeni i infrastrukturni radovi na sanaciji dijela putne infrastrukture i potpornih zidova u općini Žepče.
Prva projektna radionica održana u Ribniku od 3. do 7.07. okupila je sve projektne partnere, sa ciljem upoznavanja svih članova projektnog tima te planiranja nadolazećih aktivnosti. Prema mišljenju sudionika, radionica je odrađena na visokoj razini i glavni ciljevi (socijalizacija i detaljna razrada projektnog plana) su ostvareni, što je dobar pokazatelj za vrlo uspješnu daljnju suradnju. U sklopu radionice organizirana je i ekskurzija u sklopu koje su posjećene tri lokacije klizišta u okolici grada Zagreba.
Sljedeća radionica trebala bi se održati u listopadu ove godine, a domaćin će biti Zavod za geološka istraživanja Crne Gore.

Zajednička fotografija sudionika prve radionice safEarth projekta (3.-7.07.2017., Ribnik, Hrvatska)