Home > Institut > novosti : SIMONA radionica inventarne grupe, Beč, Austrija

SIMONA radionica inventarne grupe, Beč, Austrija

 

 

Basin Lake

 


Radionicu vezanu za inventar organizirala je projektna partnerska institucija Geološki zavod Austrije, gdje je radionica i održana u periodu od 10. do 11.4.2019. Na radionici je sudjelovalo 42 sudionika iz 12 zemalja dunavskog prekograničnog programa, a radionica je bila otvorena i za sve sudionike i korisnike SIMONA projekta.

Radionica inventarizacije organizirana je s ciljem opisivanja trenutnog statusa uzorkovanja sedimenta, laboratorijskih i evaluacijskih protokola za praćenje potencijalno toksičnih tvari u vodi, sedimentu i bioti, prikupljenim iz zemalja članica dunavskog riječnog bazena. Također, predstavljeni su prepoznati međunarodni primjeri dobre prakse uzorkovanja sedimenta u velikim i malim rijekama. Jedan od važnijih zadataka bio je povezivanje SIMONA projekta sa DanubeSediment projektom, odnosno povezivanjem inventarnih zadataka vezanih uz promjenu količine sedimenta.

Na osnovu tih projektnih rezultata istaknute su glavne stavke i preporuke vezane uz praćenje sedimenta:
• većina zemalja dunavskog prekograničnog programa susreće se s ozbiljnim izazovima implementacije praćenja koncentracija potencijalno toksičnih tvari u sedimentu površinskih voda, što je traženo prema Okvirnoj direktivi o vodama. Stoga je bitno da se razviju usklađeni međunarodni protokoli i procedure praćenja kakvoće sedimenta;
• protokoli uzorkovanja i laboratorijskih analiza trebali bi se razviti unutar okvira Okvirne direktive o vodama i znanja stečenog projektima FOREGS, GEMAS i DanubeSediment, uzimajući u obzir trenutni status u zemljama potpisnicama Okvirne direktive o vodama;
• kemijsku analizu potencijalno toksičnih tvari u sedimentu potrebno je provoditi u akreditiranim laboratorijima;
• tijekom otvorene diskusije iskrsnuo je izazov usklađivanja s postojećim projektom DanubeSediment.

Dodatne preporuke sa radionice vezane za inventar bit će prikazane u SIMONA projektnom izvještaju, kao i protokoli uzorkovanja i protokoli laboratorijskih analiza.

 

KONTAKT

Jasminka Alijagić (Rukovoditelj projekta) - jasminka.alijagic@geo-zs.si

SIMONA internetska stranica - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona SIMONA internetska stranica - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona