Home > Zavod za geologiju > Primjenjena istraživanja > Rudarsko-geološka podloga Splitsko-dalmatinske županije

Rudarsko-geološka podloga Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska županija povjerila je Hrvatskom geološkom institutu izradu „Rudarsko-geološke podloge Splitsko-dalmatinske županije“.

Procjena potencijalnosti pojedinih mineralnih sirovina temeljena je na geološkoj karti koja prikazuje prostiranje formacija matičnih određenoj mineralnoj sirovini. Ta karta izrađena je u suradnji s prof. dr. sc. Vladimirom Jelaskom i kolegama sa Zavoda za mineralne sirovine Instituta (na slici: „Pregledna litostratigrafska karta s ležištima mineralnih sirovina Splitsko-dalmatinske županije, M 1:100.000“). Na temelju litostratigrafske karte izrađene su karte potencijalnosti za pojedine grupe mineralnih sirovina.

Na prostoru Splitsko-dalmatinske županije nalaze se sve tri vrste mineralnih sirovina. Najzastupljenije su nemetalne sirovine, dok se metalne i energetske sirovine uglavnom nalaze kao mineraloške pojave i nemaju ekonomski značaj. Realni potencijal u odnosu na zalihe čine oba tipa kamena i to arhitektonsko-građevni i tehnički kamen, zatim cementni lapor („tupina“) i na kraju, premda u odnosu na prvospomenute ograničenih zaliha, gips.

Kontakt: dr. sc. Tvrtko Korbar dipl. ing. geol.