Home > Institut > Novosti :4. projektni sastanak PROLINE-CE u Zagrebu i Makarskoj

4. projektni sastanak PROLINE-CE u Zagrebu i Makarskoj

 

 

U sklopu projekta PROLINE-CE (Interreg Central Europe 2014-2020) održan je četvrti sastanak projektnih partnera u organizaciji Hrvatskog geološkog instituta. Sastanak je započeo 17. travnja 2018. u Zagrebu u prostorijama HGI-CGS, gdje su projektni partneri iz sedam zemalja EU zajedno s predstavnikom zajedničkog tajništva programa Interreg Central Europe održali nadzorni sastanak gdje se raspravljalo o projektnom napretku, financijama i nadolazećim obvezama. Po završetku nadzornog sastanka, sudionici su otputovali u Makarsku gdje je projektni sastanak nastavljen u hotelu Osejava. S obzirom da projekt PROLINE-CE uskoro ulazi u finalnu godinu implementacije, napravljen je osvrt na dosadašnje projektne aktivnosti i publikacije te su raspravljene buduće aktivnosti – primjena, testiranje i operacionalizacija najboljih upravljačkih praksi u pilot područjima.

HGI-CGS kao voditelj prvog radnog paketa („Kapitalizacija: jačanje kapaciteta i uključivanje dionika”) prezentirao je završni izvještaj radnog paketa – „Strategija za poboljšanje upravljačkih praksi“, koja definira najznačajnije negativne utjecaje na kvalitetu i kvantitetu pitke vode sa stajališta korištenja zemljišta i upravljanja poplavama i sušama, te nudi inovativne mjere i nove pristupe za zaštitu resursa pitke vode. Radni paket uspješno je priveden kraju te pruža detaljnu bazu znanja i informacija nužnih za daljnje projektne aktivnosti.

U sklopu drugog radnog paketa, projektni partneri prezentirali su napretke pilotskih aktivnosti koje je popratila aktivna rasprava o aktivnostima u pilot područjima, glavnim problemima te potencijalnim rješenjima. Kako bi se projektne aktivnosti i ideje učinkovito provele u praksi, zaključeno je kako je nužno angažirati sve upravljačke razine te uspostaviti komunikaciju sa što većim krugom dionika: od krajnjih korisnika vode (stanovništvo i poljoprivrednici), preko lokalnih struktura (vodovodi i komunalije, gradska vijeća) do nacionalne razine (stručna zajednica, predlagatelji i provedbena tijela vodne politike).

U sklopu sastanka organizirana je jednodnevna ekskurzija na nekoliko lokacija duž hrvatskog pilot područja – Crveno i Modro jezero u Imotskom, akumulacija Ričice, Imotsko polje, ušće Neretve te Baćinska jezera. Sudionici ekskurzije upoznati su sa specifičnostima raznih krških fenomena, hidrogeološkim obilježjima te negativnim utjecajima određenih načina korištenja zemljišta na resurse pitke vode. Sastanak je završen 20. travnja 2018. zajedničkim povratkom u Zagreb.

Sudionici 4. projektnog sastanka u Makarskoj

Prezentacije radnih paketa

 

Osvježenje na modrom jezeru u Imotskom

Sudionici radionice uz rijeku Vrljiku