Home > Institut > Projekti : Projekt safEarth

Projekt safEarth

 

 

Projekt safEarth

 

Voditelj projekta: Dr.sc. Vlatko Gulam
Web stranica projekta: www.safearth.eu


“safEarth” je akronim projekta koji nosi naziv “Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design”. Projekt vrijedan 974,695.50 EUR, sufinanciran je iz programa Europske Unije, INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 - 2020. Projekt safEarth započeo je u lipnju 2017. godine i trajat će dvije i pol godine.
Uz Hrvatski geološki institut, koji ima ulogu vodećeg partnera, uključeni su i sljedeći projektni partneri: Geološki zavod Crne Gore, Rudarsko – geološko – građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Razvojna agencija Žepče.

Projekt safEarth

Osnovni cilj projekta je zajednički rad svih uključenih partnera na rješavanju problema koja klizišta u regiji uzrokuju, a posebno putem:
  • izrade karata podložnosti na klizanje (u sitnom i krupnom mjerilu) za projektna područja,
  • pripreme Uputa za karte podložnosti na klizanje,
  • razvoj Strategije za implementaciju izrađenih Uputa u zakonodavstvo zemalja svih projektnih partnera,
  • informiranje lokalne zajednice i šire javnosti te jačanje svijesti o klizištima kao geohazardnim događajima.
Prema postavljenim ciljevima, projektne će se aktivnosti provoditi u sljedećim projektnim područjima:
  • u Hrvatskoj unutar Zagrebačke, Sisačko moslavačke i Brodsko posavske županije,
  • u Bosni i Hercegovini unutar općina Prozor-Rama i Tuzla, Brčko Distrikta i općine Žepče,
  • u Crnoj Gori unutar općine Tivat.

Osim spomenutih aktivnosti, u općini Žepče biti će izvršeni i sanacijski infrastrukturni radovi.
Svi rezultati projekta bit će javno dostupni svim zainteresiranima.

Zajednička fotografija sudionika prve radionice safEarth projekta (3.-7.07.2017., Ribnik, Hrvatska)

 

English version