Home > Institut > Novosti > Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave

Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave

Radionica,Varaždin, 6. - 8. svibnja 2009

Za novosti priredio dr. sc. Josip Halamić

U okviru bilateralnog projekta „Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave (Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne analize - dopuna metode geokemijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji“ („Environmental geochemical investigations of stream sediments in the Drau/Drava region (Austria, Slovenia, Croatia) by mineralogical and microprobe techniques – an additional methodological approach to geochemical projects in Croatia and Slovenia“) između Austrije (Geologische Bundesanstalt-Beč) i Hrvatske (Hrvatski geološki institut-Zagreb) održana je zajednička radionica u Varaždinu od 6. do 8. svibnja 2009. godine. Radi vrlo interesantnih rezultata istraživanja koji su dobiveni realizacijom bilateralnog projekta „Teške kovine u aluvijalnim sedimentima rijeke Drave“ između Geološkog zavoda Slovenije, Ljubljana i Hrvatskog geološkog instituta, Zagreb, na radionicu su pozvani i kolege iz Geološkog zavoda Slovenije, mađarski kolege iz MÁFI-a, Budimpešta i kolege s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Osim toga, u radu skupa sudjelovao je i dr. sc. Richard Bäk iz koruške Zemaljske vlade iz odjela za zaštitu okoliša.

Sudionici radionice:

 • 1. Albert Schedl – GBA, Vienna
 • 2. Herbert Pirkl – GBA, Vienna
 • 3. Piotr Lipiarski – GBA, Vienna
 • 4. Hassan Neinavaie – GBA, Vienna
 • 5. Richard Bäk – Carinthian Government, Klagenfurt
 • 6. Robert Šajn – GeoZS, Ljubljana
 • 7. Jasminka Alijagić – GeoZS, Ljubljana
 • 8. Mateja Gosar – GeoZS, Ljubljana
 • 9. Miloš Miler – GeoZS, Ljubljana
 • 10. Gyozo Jordan – MÁFI, Budapest
 • 11. Zoran Peh – HGI-CGS, Zagreb
 • 12. Ajka Šorša – HGI-CGS, Zagreb
 • 13. Josip Halamić – HGI-CGS, Zagreb
 • 14. Sanja Slunjski – Faculty of agriculture, Zagreb
 • 15. Marko Petek - Faculty of agriculture, Zagreb
 • 16. Vedran Rubinić - Faculty of agriculture, Zagreb

Na radionici su prezentirani dosadašnji znanstveni radovi koji su u vezi s geokemijskim istraživanjima sedimenata u dolinama rijeka Drave i Mure i sa stvaranjem zajedničkih baza podataka u sve četiri zemlje sudionice istraživanja:

1. Šajn, R., Halamić, J. & Peh Z.: Heavy metals in alluvial sediments of the Drava River.

2. Pirkl, H. & Pfleiderer; S: Geochemistry of Drau catchment area in Austria – Status of knowledge and proposals for cross-border investigations.

3. Gosar, M. & Miler, M.: Heavy metal loads in sediments by Mežica Pb-Zn abandoned mine, Slovenia.

4. Jordan, G., Fugedi, U., Kuti, L. & Vatai, J.: Geochemical Mapping and modelling at various scales in Hungary.

5. Lipiarski, P. & Schedl, A.: Geochemical databases and other databases on environmental issues at the geological Survey of Austria.

6. Halamić, J., Šorša, A. &. Peh, Z.: Geochemical Mapping in Croatia: Projects and Geochemical Databases at Croatian Geological Survey.

7. Husnjak, S. & Rubinić, V.: Presentation of existing pedological data in Drava and Mura valley region.

8. Čoga, L., Slunjski, S. & Petek, M.: Accumulation of Cd and Zn in arable crops.

9. Alijagić, J. & Šajn, R.: 7th Framework program - REinforcing S&T CApacities of Two Emerging Research Centers for Natural and Industrial Pollutant Materials in Serbia and Slovenia.

U zaključnom dokumentu radionice dogovoreno je da se na temelju predloženog prijedloga zajedničkog projekta naprave prijave za financiranje istraživanja u okviru „South East Europe Programme“ (2nd Call će biti u jesen 2009. godine) ili da se ide na prijave dva projekta u INTERREG IVA programima (Slovenija-Austrija i Hrvatska-Mađarska).

Drugi dan skupa organizirana je stručna ekskurzija za sve sudionike na akumulacijska jezera na rijeci Dravi i na rijeku Muru kod Donje Dubrave, gdje su diskutirane zajedničke metode uzorkovanja u budućim projektima.

Detalj sa stručnih predavanja

Detalj sa stručnih predavanja

Zajednička fotografija sudionika radionice

Zajednička fotografija sudionika radionice

Detalj s ekskurzije na akumulacijska jezera rijeke Drave

Detalj s ekskurzije na akumulacijska jezera rijeke Drave

Hrvatski geološki institut

HGI-CGS
Sachsova 2
P.O.Box 268
HR-10000 Zagreb

T: +385 1 6160 888
F: +385 1 6144 718

web dizajn