Home > Zavod za geologiju > Znanstveni projekti >Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida

Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida

Voditelji: dr. sc. Antun Husinec* i dr. sc. Valentina Hajek - Tadesse

Šifra projekta 181-1953068-0241

Cilj ovoga projekta je dokazati da je odraz paleoklime, promjena morske razine i oceanskoga kemizma očuvan u gornjojursko-donjokrednoj sukcesiji plitkomorskih naslaga Krških Dinarida, te da nam može dati odgovore na pitanja o tome koja su razdoblja u evoluciji Krških Dinarida bila obilježena “greenhouse”, a koja globalno hladnijim, tzv. “prijelaznim” (greenhouse/icehouse) uvjetima. Projektom se također želi dokazati da sukcesija Krških Dinarida sadrži sedimentološke i geokemijske pokazatelje lokalnih i globalnih paleoklimatskih događaja, te pokazatelje stanja zasićenosti karbonatom jursko-krednoga platformnoga mora. Temeljem istraživanja unutarnjoplatformnog slijeda naslaga Krških Dinarida, ovaj će projekt definirati ima li 60 mil.god. dugotrajno razdoblje gornje jure i donje krede, koje se uglavnom smatra “greenhouse” intervalom, i intervale koji su nastali tijekom glacioeustazije umjerenih amplituda, što bi upućivalo na postojanje leda na visokim zemljopisnim širinama. Radi se o jednom od prvih istraživanja koje multidisciplinarnim pristupom, uz pomoć isključivo platformne ciklostratigrafije i stratigrafskog modeliranja, te sedimentoloških i geokemijskih istraživanja, definira paleoklimatske trendove, odnosno odnos između “greenhouse” i “prijelaznih” razdoblja tijekom gornje jure i donje krede.

Sadržaj istraživanja vezan je uz južni dio Jadranske karbonatne platforme, odnosno izdanke na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Rezultati dosadašnjih istraživanja predstavljeni su na međunarodnim kongresima u Njemačkoj (Bochum), SAD (Philadelphia, Denver, Houston), Austriji (Beč, Graz) i Sloveniji (Postojna), te s 3 znanstvena rada Current Contents časopisima. U terenskim istraživanjima uz glavne istraživače sudjeluju i mr.sc. Damir Palenik (HGI), te prof. dr. Fred Read (Virginia Tech).
Svi znanstvenici uključeni u ovaj projekt protekle su godine sudjelovali i u terenskim istraživanjima u okviru združenog američko-hrvatskog projekta: “Greenhouse i tranzicijske klime unutar 50 mil. g. karbonatnog slijeda gornjojursko-donjokredne Jadranske platforme.” Navedeni projekt zajednički financiraju američki NSF i hrvatski MZOS.

Antun Husinec (St. Lawrence) i Fred Read (Virginia Tech) u predahu terenskih istraživanja.

*Dr. sc. Antun Husinec bio je glavni istraživač do lipnja 2008.g. Nakon njegovog   preseljenja u SAD na mjesto  docenta na  St. Lawrence University, New York, voditelj projekta je Dr.sc. Valentina Hajek-Tadesse.