Home > Institut > novosti : Nova Osnovna geološka karta otoka Brača

Nova Osnovna geološka karta otoka Brača

Javna PREZENTACIJA nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1:50 000 - „Otok Brač“ (JELASKA i sur., 2015) održana je 04. svibnja 2016. u gradu Supetru.

 

Novi list Osnovne geološke karte Republike Hrvatske mjerila 1:50.000 „Otok Brač“ (Jelaska i sur., 2015).

 

Ova karta čini standardizirani prikaz geološko-geografske cjeline na kojoj je započeto istraživanje i razvoj metodologije izrade litostratigrafske (formacijske) geološke karte na nacionalnom projektu kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta.

 

Prezentacija OGK RH u gradskoj vijećnici grada Supetra (FOTO: Ladislav Fuček).

 

OGK RH je u izradi i za ostala područja Splitsko-dalmatinske županije, kao i za druga područja RH, a čini nezaobilaznu osnovu za: usmjerena i primijenjena istraživanja iz područja pridobivanja mineralnih i energetskih sirovina te vode iz podzemlja, analizu i ponudu geoturističkih potencijala, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, procjenu geohazarda, arheološka istraživanja, edukaciju na svim razinama te usmjerena znanstvena istraživanja. Tijekom prezentacije, svi zainteresirani bili su upoznati s procesom izrade lista, s novim spoznajama i sa sadržajem lista. Prvi primjerak nove geološke karte otoka Brača uručen je predstavniku grada Supetra.
O tome je izvjestila i Slobodna Dalmacija u tiskanom izdanju od 05.05.2016.

 

Prilog iz tiskanog izdanja SLOBODNE DALMACIJE od 05.05.2016.