Home > Zavod za geologiju > Neogene of Central and South Eastern Europe

Najava i poziv na sudjelovanje na međunarodnom geološkom skupu pod nazivom "Neogene of Central and South Eastern Europe", Velika, 2017.

Za novosti: Dr. sc. Koraljka Bakrač

 

 

 

Regionalna komisija za neogensku stratigrafiju Sredozemlja (Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy), svake druge godine organizira znanstveni skup posvećen neogenskim naslagama na prostoru središnje i jugoistočne Europe. Do sad je održano šest skupova, a naredni, sedmi po redu, održat će se u Hrvatskoj od 28. do 31. svibnja 2017. godine u mjestu Velika kod Požege. Pokrovitelj skupa je Hrvatsko geološko društvo, a organizatori su znanstvenici, profesori i djelatnici iz Hrvatskog geološkog instituta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, INA-industrije nafte d.d., Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Parka prirode Papuk. Znanstveni program skupa, na kojem se očekuje 60-tak znanstvenika iz cijeloga svijeta, obuhvatit će teme iz područja stratigrafije, geodinamike, sedimentologije, geokemije i naftoplinonosnosti neogenskih naslaga Panonskog bazena. Program je organiziran u dva dana predavanja i posterskih prezentacija u prostorijama Javne ustanove Park prirode Papuk u Velikoj, i uz jedan dan stručne geološke ekskurzije na području Slavonije. Znanstveni i stručni radovi sa Skupa bit će objavljeni u dvjema publikacijama: u knjizi sažetaka i u vodiču ekskurzije.

Službena stranica skupa je http://www.7ncsee2017.com/.