Home > Zavod za geologiju > Mineralogija i petrologija

Mineralogija i petrologija

U Zavodu za geologiju rade se mikrofiziografske analize koje obuhvaćaju: optička istraživanja i odredbu minerala, modalni mineralni sastav, modalni sastav teške i lake mineralne frakcije, mineralne parageneze, strukturu i teksturu stijena, mikrostrukturne deformacije u stijeni te mikroskopsku odredbu stijene.

Rade se i raznovrsne kemijske analize. Analiziraju se uzorci različitog tipa stijena, na makroelemente klasičnim tehnikama, npr. gravimetrijski, titracijom te na mikroelemente AAS tehnikom i spektrofotometrijski. Mogu se napraviti silikatne analize, analize glina, tala, boksita; kombinacijom klasičnih i instrumentalnih tehnika.
Osim kompletnih kemijskih analiza, određuje se i pH i Eh voda, sadržaj kalcita, odnosno dolomita kalcimetrom ili kompleksometrijski, sadržaj sulfata i topivih klorida u krutom uzorku.
Opremljenost laboratorija i stručnost osoblja pruža široke mogućnosti u primjeni različitih metoda, kako kemijskih tako i nekih fizikalnih koje su u vezi s njima.

Rendgenske difrakcijske analize (XRD) obuhvaćaju identifikaciju mineralnih faza različitih geoloških uzoraka. U Zavodu je trenutno moguće napraviti kvalitativnu i semikvantitativnu odredbu.
Rade se i standardni testovi prilikom odredbe minerala glina (tretman s etilen-glikolom, žareni uzorci, zasićivanje kationima), izdvajanje frakcije <2 μm, snimanje orijentiranih i neorijentiranih uzoraka.