Home > Institut > Projekti : MUHA: Multihazard framework for water related risks management

MUHA: Multihazard framework for water related risks management

 


 

Naslov: Multihazard framework for water related risks management
Trajanje: 3/2020. – 8/2022.
Vrijednost: 2.045.108,00 €
Voditeljica ispred HGI-CGS: dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju

 

Projekt MUHA započeo je u ožujku 2020. u sklopu drugog poziva programa ADRION (2014.-2020.). U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz pet zemalja, iz Hrvatske punopravni partneri su Hrvatski geološki institut i Istarski vodovod Buzet dok Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije sudjeluju kao pridruženi partneri. Hrvatski geološki institut nositelj je komunikacijskog radnog paketa.

Geografski razmještaj projektnih partnera

 

Projekt MUHA usmjeren je upravljanju vodnih sustava tijekom rizika od hazarda ili tijekom samog hazarda, to su zagađenja, poplave, suše i potresi. Projektne aktivnosti rezultirat će izradom harmoniziranog akcijskog plana, metoda i alata kao odgovarajućih mehanizama u slučaju hazarda, radi poboljšanja Plana sigurnosti voda (Water Safety Plan). Glavni cilj je izrada jedinstvenog Plana uzbunjivanja i mehanizama postupanja uslijed hazarda usklađenog za cijelu Jadransko-jonsku regiju, usklađujući time protokole Stožera civilnih zaštita, opskrbljivača vodom i nacionalnih tijela zaduženih za upravljanje vodama.
Istraživači Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju zajedno s pridruženim partnerima svoja će istraživanja provoditi u zadarskom zaleđu na prostoru slijeva Bokanjac – Poličnik, s naglaskom na podslijev kaptiranog priobalnog krškog izvora Golubinka. Područje istraživanja odabrano je zbog sve većih izazova stabilne vodoopskrbe uslijed klimatskih promjena. Tokom ljetnih perioda i hidroloških minimuma utjecaj suša sve je intenzivniji, a potrebe za pitkom vodom sve veće uslijed turističkih aktivnosti. U pojedinim dijelovima tog priobalnog područja prisutna je i poljoprivreda s čijim razvojem rastu i sezonske potrebe za vodom, ali se i povećava rizik zaslanjenja vodonosnika.

Vodocrpilište Golubinka u zadarskom zaleđu

 

Sredinom ožujka 2020. održana je kick-off video konferencija uslijed ograničavanja kretanja stanovništva uzrokovanog sprečavanjem širenja virusa koji uzrokuje Covid-19. Hrvatski geološki institut ovim će projektom osigurati sredstva za nabavu laboratorijskog instrumenta, polarografa za automatsko određivanje metala u tragovima u vodi u vrijednosti od 550.000,00 kn, te će osigurati dva radna mjesta tokom trajanja projekta.