Home > Institut > novosti :Radionica MOPP-MEDFLOOD projekta

Radionica MOPP-MEDFLOOD projekta

 

U periodu od 24-27. rujna 2017, djelatnica instituta Dea Brunović sudjelovala je na drugoj radionici MOPP-MEDFLOOD projekta, održanoj na Sardiniji. MOPP-MEDFLOOD je projekt financiran od strane INQUA-e (International Union for Quaternary Science), koji okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjima promjene razine mora tijekom kasnog pleistocena i holocena na prostoru Mediterana. Ove godine, radionica je uključivala terensku nastavu što je omogućilo sudionicima upoznavanje s različitim geološkim i arheološkim indikatorima promjene morske razine tijekom kasnog pleistocena i holocena, poput plažnih stijena, rimskih pristaništa, arheoloških nastambi, slanih močvara, dina i obalnih laguna. Radionica je također uključivala posjet arheološkom nalazištu Nuragi civilizacije, koja je bila razvijena tijekom brončanog doba na prostoru Sardinije. Zadnji dan radionice održale su se prezentacije mladih znanstvenika u gradskoj vijećnici grada Palau. Sekcije su obuhvaćale prezentacije na temu paleookolišnih rekonstrukcija, arheoloških indikatora promjene morske razine te modeliranja paleo-procesa.

Plažna stijena s keramikom i kostima životinja.

 

Granitne stijene s MIS 5 dinama.

 

Slana močvara.

 

Arheološko nalazište Nuragi civilizacije.