Home > Institut > novosti : 9th Mid-European Clay Conference (Zagreb, Hrvatska)

Održana 9. MECC konferencija u Zagrebu
9th Mid-European Clay Conference (Zagreb, Hrvatska)

 

  

Međunarodna znanstvena konferencija 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018) održala se u Zagrebu od 17. do 21. rujna 2018. godine u hotelu Dubrovnik. MECC konferencije održavaju se svake dvije godine u organizaciji jedne od članica nacionalnih grupa za gline (Češke, Njemačke-Austrije-Švicarske-DTTG grupa, Hrvatske, Mađarske, Poljske i Slovačke). Glavni cilj ovih međunarodno priznatih konferencija je okupiti istraživače, studente i industrijske partnere te raspravljati o različitim područjima istraživanja i primjene minerala glina, zeolita i drugih silikatnih prirodnih i sintetiziranih materijala. Suorganizatori skupa u Zagrebu bili su: Hrvatsko geološko društvo, Hrvatski geološki institut, Prirodoslovno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet - Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik znanstvenog odbora bio je Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, a organizacijskog odbora dr. sc. Anita Grizelj. Članovi znanstvenog i organizacijskog odbora uz čelnike nacionalnih srednjoeuropskih grupa za gline bili su uglavnom članovi Odsjeka za gline HGD-a. Konferencija je organizirana uz tehničku pomoć agencije Spektar putovanja d.o.o. i sedmoro studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Najvećim dijelom konferencija je financirana iz kotizacija sudionika, a manjim djelom iz potpora: Zaklade HAZU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Turističke zajednice grada Zagreba, Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta i Muzeja krapinskih neandertalaca, te uz sponzorstvo Renacona d.o.o. zastupnika tvrtke Panalytical uređaja za područje Hrvatske, Slovenije i BIH.

Na konferenciji su održana četiri pozvana predavanja, a predavači su bili: Branimir Šegvić (SAD), Katja Emmerich (Njemačka), Pilar Aranda (Španjolska) i Ana Petkovšek (Slovenija). U sklopu konferencije održana su predavanja: George Brown Lecture i Gerhard Lagaly Award Lecture. George Brown Lecture i Gerhard Lagaly Award Lecture su nagrade najboljim istraživačima iz područja minerala glina koje dodjeljuju CMS (grupa za gline Velike Britanije i Irske), odnosno DTTG (grupa za gline Njemačke, Austrije i Švicarske). Conference dinner organiziran je u restoranu Vinodol u Teslinoj 10, a prije toga zainteresirani sudionici kongresa sudjelovali su u turističkom razgledavanju grada Zagreba. U četvrtak 20. rujna u sklopu konferencije održana je završna radionica HRZZ projekta br: 2504 (NanoMin). Tijekom konferencije organizirano je ocjenjivanje studenata za najbolje usmeno izlaganje i u obliku postera, te su nagrađeni najbolji pojedinci: Lander Frederickx iz Belgije i Wolfgang Lieske iz Njemačke. Svih dana konferencije predavanja su bila odlično posječena što govori u prilog o kvaliteti održanih predavanja. Najistaknutiji časopisi iz područja minerala glina: Applied Clay Science, Clay Minerals i Clay and Clay Minerals posvetili su posebna izdanja konferenciji u Zagrebu.

U sklopu konferencije organizirana je i jednodnevna post-kongresna stručna ekskurzija u Hrvatsko Zagorje koju su vodili Radovan Avanić, Marta Mileusnić, Jurica Sabol i Darko Tibljaš. Ekskurzija je obuhvaćala sljedeće točke: klizište Kostanjek, kamenolom zeolitiziranih piroklasta u Donjem Jesenju, glaukonitne pješčenjake - Vučji Jarek, dvorac Trakošćan i konglomerate i pješčenjake na kojima je dvorac izgrađen te Muzej Krapinskih neandertalaca i arheološko nalazište Hušnjakovo, ručak – Klet Kozjak. Na ekskurziji je bilo 22 sudionika.

Knjiga sažetaka Confeence book koja obuhvaća:
- Program konferencije,
- Knjigu sažetaka
- Vodič stručne ekskurzije
i dostupna je na web stranici HGD-a, Odsjeka za gline.

Poljska grupa za gline prihvatila je organizaciju sljedeće 10. jubilarne MECC konferencije koja će se održati u Kliczkowu u Poljskoj 2020. godine.

Slika 1. Konferencija hotel Dubovnik

Slika 2. Conference dinner – restoran Vinodol, Zagreb

 

Slika 3. Stručna ekskurzija u Hrvatsko zagorje – kamenolom Donje Jesenje