Home > Institut > : Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

 

 

Hrvatski geološki institut nastoji svoje mrežne stranice/ i/ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu http://www.hgi-cgs.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica http://www.hgi-cgs.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
- većina sadržaja stranice nije prilagođena Zakonu o pristupačnosti zbog zastarjelosti alata izrade stranice
- dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
- dio pdf i word datoteka otvara se u novom prozoru (tabu) preglednika, a i dio .doc i .ppt datoteke dostupan je isključivo kao datoteke za preuzimanje
- trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom
- nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
- dio poveznica nije dodatno naglašen, odnosno podcrtan
- dio poveznica otvara se u novom prozoru
- dio sadržaja (tekstova) na stranici nije poravnan ulijevo
- nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop
- stranica nije prilagođena modernim uređajima (pametnim telefonima, dlanovnicima)

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatski geološki institut trenutno radi na redizajnu mrežne stranice te će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema izjave o digitalnoj pristupačnosti:

Ova Izjava pripremljena je dana 20.09.2020. godine.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog geološkog instituta.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Hrvatski geološki ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.
Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati na:
• elektroničkom poštom na: jmartinjak@hgi-cgs.hr.
• telefonom na broj: +385 1 6160 888
• poštom na adresu: HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, MILANA SACHSA 2, 10000 ZAGREB
Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

 

 

Free Web Counters