Home > Institut > novosti : Interreg CE projekt boDEREC-CE

Interreg CE projekt boDEREC-CE

 

 


 

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe) vrijednog 2.328.140,81 €. Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je do 2022. godine, tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije (Austrija, Češka, Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija i Hrvatska). Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta ima ulogu vodećeg partnera na projektu, dok će Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split sudjelovati kao projektni partner.

Voda, iako jedan od najvrednijih prirodnih resursa, pod sve većim je pritiskom ubrzanog tehnološkog razvoja. Novija istraživanja pokazuju kako vodeni okoliš sadrži tvari antropogenog podrijetla čija prisutnost do prije nekoliko godina nije bila istraživana zbog ograničenja postojećih analitičkih metoda.

Zagađenje farmaceutskim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu (engl. Pharmaceuticals and personal care products - PPCP) dospijeva u okoliš kroz izlučivanje živih organizama, otpad iz kućanstva i industrije, kanalizaciju, otpadne vode iz životinjskih farmi te izravnim odlaganjem tih proizvoda. Premda se dio tih spojeva razgrađuje i degradira, mnogi će ostati u tlu i vodi te stvoriti potencijalni rizik za okoliš i zdravlje. Većina postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ih ne može eliminirati. Problematici praćenja i uklanjanja PPCP-ova u vodi, projekt boDEREC-CE pristupit će razvijanjem zajedničkog smjera djelovanja i politike na razini EU-a.

Ciljevi projektnih aktivnosti su unaprijediti znanja o identifikaciji, praćenju ponašanja, modeliranju pronosa i tehnološkim mogućnostima uklanjanja PPCP-ova u vodnim resursima korištenim u vodoopskrbi.

Među osam pilot područja uspostavljenih u sedam država Europske Unije, nalazi se i hrvatsko pilot područje slijeva rijeke Jadro, koji se koristi za vodoopskrbu grada Splita. U projektne aktivnosti planira se uključiti sve relevantne dionike kroz konferencije, webinare, panel diskusije te radionice za stručnjake i širu javnost.

Projekt je započeo 01. travnja 2019. god. te je projektno partnerstvo održalo Kick-off sastanak u Zagrebu, Hotel Dubrovnik od 15. do 17. travnja 2019. Projektni partneri imali su priliku predstaviti svoje institucije, a voditelji radnih paketa pobliže su upoznali partnerstvo s ciljevima, metodologijom i aktivnostima četiri tematska radna paketa. Također, za projektne partnere održana je stručna ekskurzija na krškom dijelu slijevnog područja rijeke Kupe, gdje se posjetio uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Ogulinu.

Službena internet stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html

Uvodno predavanje održao je dr.sc. Josip Terzić, predstavnik vodećeg partnera projekta

Projektno partnerstvo boDEREC-CE projekta

 

Obilazak izvora Rupečica

Obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Ogulinu