Home > Institut > Projekti : Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

 

 

Naslov projekta: Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske
Akronim: ISSAH
Voditelj projekta: dr. sc. Kosta Urumović
Trajanje projekta: 5 godine
Početak projekta: 01/02/2018
Finacirano: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

 

Sažetak:

Cilj ovog uspostavnog projekta je oformiti istraživačku grupu mladih hrvatskih znanstvenika sa raznih institucija i iz različitih polja znanosti (tehničke znanosti, polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo grana geološko inženjerstvo; polje građevinarstvo, grana hidrotehnika; prirodne znanosti - polje geologija, grana geologija; biotehničke znanosti - polje agronomija) i usmjeriti ju u istraživanje sitnozrnastih klastičnih naslaga te proizvesti podlogu budućih interdisciplinarnih istraživanja u svrhu zaštite podzemnih voda i efikasnog korištenja zemljišta. Projektni tim čine stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Istraživanja će regionalno biti usmjerena na prostor Baranje, Srijema i Istočne Slavonije gdje prapori i praporu slične tvorevine prekrivaju velike površine. Znanstveno utemeljeno poznavanje njihovih svojstava na konkretnim lokacijama i njihova regionalizacija važna su podloga za aktualni napredak i dugoročni razvitak ovih krajeva. Polazna osnova biti će podatci prikupljeni u dosadašnjim istraživanjima i zahvatima koji su brojni, ali u pravilu vrlo parcijalni i nepotpuni. Razlog tome je monodisciplinarni pristup usmjeren isključivo ne neposredni predmet istraživanja. Ovaj je projekt zamišljen kao interdisciplinarno istraživanje utjecaja osnovnog fizikalnog parametra tla – specifične površine čestice tla - na mjerilu uzorka na hidrogeološke, geomehaničke, pedološke i poljoprivredne uvjete.

U sklopu projekta biti će provedena opsežna istraživanja prapora i praporolikih naslaga. Na odabranim lokacijama formirat će se pokusna polja na kojima će se izvesti istražne bušotine, pedološki raskopi i meteorološke opažačke stanice za potrebe laboratorijskih istraživanja prisutnih naslaga i za potrebe dugotrajnog hidrogeološkog i pedološkog monitoringa. Laboratorijske analize provodit će se u laboratorijima Hrvatskog geološkog instituta, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u vanjskim laboratorijima.

Za potrebe istraživanja nabavit će se sljedeća istraživačka oprema:
1. Slug test kit
2. Trostruka jezgrena cijev
3. Uzorkivač (Soil sampler)
4. Meteorološka stanica
5. Automatski infiltrometar
6. Lizimetar,
7. Automatski mjerači razine podzemne vode (loggeri)
8. Računalo za procesiranje modela toka podzemne vode
9. Računalni paket GMS s dvogodišnjim održavanjem licence
10. Laboratorijska centrifuga
11. Laboratorijska tresilica

Članovi istraživačke skupine:

 • HGI
  dr. sc. Kosta Urumović, dr. sc. Staša Borović, dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, Jasmina Martinčević Lazar, poslijedoktorand
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  dr. sc. Vedran Rubinić, dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
 • Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Ivica Pavičić
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
  dr. sc. Tamara Dadić