Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > Hrvatsko – Japanski projekt istraživanja klizišta i nestabilnih padina

Hrvatsko – Japanski projekt istraživanja klizišta i nestabilnih padina

Projekt se realizira uz potporu Hrvatske i Japanske vlade. Istraživanja će se vršiti na klizištu Kostanjek kod Podsuseda. U klizište će se ugraditi inklinometri, dilatometri i pijezometri. Pomaci u terenu pratit će se geodetskim mjerenjima. Svi podaci motrit će se tzv. „totalnom stanicom“ na način da ih internetskom mrežom u isto vrijeme mogu očitavati naši i japanski istraživači.

Klizište Kostanjek kod Podsuseda nalazi se u jugozapadnom dijelu Medvednice

Shematski prikaz „totalne stanice“ koje će pratile pomake na klizištu Kostanjek kod Podsuseda.