Home > Institut > Novosti : HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT OBILJEŽAVA 110. GODIŠNJICU PRIGODNOM PUBLIKACIJOM

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT OBILJEŽAVA 110. GODIŠNJICU PRIGODNOM PUBLIKACIJOM

Za Novosti
dr. sc. Staša Borović, urednica

 

Publikacija HGI 110, jubilarno izdanje izvješća Hrvatskoga geološkog instituta (HGI-CGS), izašla je iz tiska. Radi se o slavljeničkom, proširenom izdanju tradicionalnoga godišnjeg izvješća. Prikazuje se pregled rada HGI-CGS-a u posljednjih deset godina, od izlaska sveobuhvatne publikacije „Hrvatski geološki institut 1909. - 2009.: Sto godina u službi domovine“(urednici Pikija, M. i Halamić, J., 2009).

HGI 110 obuhvaća predgovor Upravnog vijeća te uvodnike sadašnjeg i bivšeg ravnatelja, predstavlja sažeti povijesni pregled rada instituta od njegovih početaka do danas, organizacijsku strukturu instituta i opisuje temeljna usmjerenja pojedinih njegovih sastavnica. Cijelo je poglavlje posvećeno razvoju HGI-CGS-a u proteklom desetljeću: kako ljudskih, tako i materijalnih resursa. Nakon toga predstavljaju se projekti što su u institutu implementirani tijekom desetljeća, podijeljeni u tematska područja: geologija, hidrogeologija, inženjerska geologija, mineralne sirovine i interdisciplinarni projekti. U završnim su poglavljima prikazane publikacije djelatnika i događanja organizirana od strane HGI-CGS-a.

Cijela je publikacija bogato ilustrirana fotografijama, kartama i ostalim tematskim grafičkim prilozima, što čitatelju daje zorni prikaz aktivnosti koje se provode u HGI-CGS-u.

 

CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY PUBLISHED 110th ANNIVERSARY REPORT

For News:
dr. sc. Staša Borović, editor

 

Publication HGI 110, the jubilee edition of the report of the Croatian Geological Survey (HGI-CGS), was released from press. It is a celebratory, extended edition of the traditional annual report. An overview of the HGI-CGS work in the last ten years has been presented, since the publication of the comprehensive book "Croatian Geological Survey 1909 - 2009: Hundred years in the service of the homeland"(editors Pikija, M. and Halamić, J., 2009)..

HGI 110 includes the foreword of the Governing Board and the introductions by the present Director and his predecessor, gives a concise historical review of the institute's work from its beginnings to date, the organizational structure of the institute, and describes the core business of its constituents. The whole chapter is devoted to the development of HGI-CGS in the decade past: both in terms of human and material resources. Subsequently, projects implemented at the institute in the past decade are presented, divided into thematic areas: geology, hydrogeology, engineering geology, raw materials and interdisciplinary projects. The final chapters present publications of the employees and events organized by the HGI-CGS.
The whole publication is lushly illustrated by photographs, maps and other thematic graphic materials, which gives the reader a vivid picture of the activities being carried out in the HGI-CGS.

 

kliknite za godišnje izvješće 2018