Home > Institut > Novosti : GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017 / ANNUAL REPORT 2017

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017

Za Novosti
Dr. sc. Staša Borović, urednica

 

Godišnje izvješće Hrvatskog geološkog instituta za 2017. godinu (ISSN 1846-629X) izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm.
Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, uz dodatak novog poglavlja o događanjima koja su organizirali djelatnici instituta. Djelatnost u prethodnoj godini predstavljena je kroz šest tematskih cjelina uz uvodnik ravnatelja, dr. sc. Slobodana Mike.
Cjelina HGI-CGS: organizacija, brojke i činjenice obuhvaća podatke o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, mrežnoj stranici, zavodima HGI-CGS-a i Geološkoj službi. Cjelina Geološke karte – temeljna djelatnost, daje informacije o šest vrsta geoloških karata koje se izrađuju, radovima u okviru tih projekata tijekom 2017. godine te planovima za 2018. U cjelini Odabrani projekti opisani su značajniji međunarodni i domaći znanstveni, europski i privredni projekti, po dva iz svakog od zavoda. U četvrtoj cjelini, Publikacije, predstavljen je rad Knjižnice HGI-CGS-a, izdanja HGI-CGS-a te bibliografija znanstvenih radova koje su djelatnici instituta objavili tijekom 2017. godine, kao i popis u toj godini izrađenih stručnih publikacija. U cjelini Novi doktori znanosti predstavljeni su doktorati trojice kolega, obranjeni 2017. godine. Nova cjelina, Događanja, prikazuje svjetski hidrogeološki kongres, završnu konferenciju projekta Hrvatske zaklade za znanost (LoLADRIA) te međunarodnu radionicu o neogenu.

 

ANNUAL REPORT 2017

The new Annual report of the HGI-CGS for the year 2017 (ISSN 1846-629X) has been released from press, and is available at the link http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm.
Concept of the report follows up on a year-long tradition, with an additional chapter about the events organized by the HGI-CGS staff. The work conducted at HGI-CGS in the previous year is presented through six thematic chapters with the Introduction by the Director of HGI-CGS, dr. sc. Slobodan Miko.
Chapter HGI-CGS: organisation, numbers and facts provides the data on organisational structure, employees, budget, web site, departments of the HGI-CGS and the Geological survey. Chapter Geological maps – fundamental activity gives information on six types of geological maps being produced at the HGI-CGS, the activities performed in the scope of those projects in 2017 and an outlook for 2018. Chapter Selected projects describes the most significant scientific, EU funded and market oriented projects in the year past, a pair from each department. Fourth chapter Publications presents the work of HGI-CGS Library, its editions, as well as the bibliography of scientific and professional papers published by the HGI-CGS employees and the list of professional publications. The chapter New doctors of science presents three doctoral theses defended during the year 2017. Events, a new chapter in this edition, gives a short review of the world hydrogeological congress, final conference of the Croatian science foundation project LoLADRIA and an international workshop on Neogene.

 

kliknite za godišnje izvješće 2017