Home > Institut > Novosti : Godišnje izvješće 2019

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019

Za Novosti
dr. sc. Staša Borović, urednica

 

Godišnje izvješće Hrvatskoga geološkog instituta za 2019. godinu izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm.
Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, predstavljajući djelatnost u prethodnoj godini kroz šest tematskih cjelina, uz uvodnik ravnatelja.

Cjelina HGI-CGS: organizacija, brojke i činjenice obuhvaća podatke o organizacijskoj strukturi, zaposlenicima, proračunu, mrežnoj stranici, zavodima HGI-CGS-a i Geološkoj službi. Također, ovdje se predstavlja i Strategija HGI-CGS-a koja će usmjeravati djelatnost u razdoblju od 2019. do 2023. godine. Cjelina Geološke karte – temeljna djelatnost, daje informacije o šest vrsta geoloških karata koje se izrađuju, radovima u okviru tih projekata tijekom 2019. godine te planovima za 2020. U cjelini Odabrani projekti opisani su značajniji međunarodni i domaći znanstveni, europski i privredni projekti, po dva iz svakog od zavoda. U četvrtoj cjelini, Publikacije, predstavljen je rad Knjižnice HGI-CGS-a, izdanja HGI-CGS-a te bibliografija znanstvenih radova koje su djelatnici instituta objavili tijekom 2019. godine, kao i popis u toj godini izrađenih stručnih publikacija. U cjelini Novi doktori znanosti predstavljen je doktorat kolegice D. Brunović. Cjelina Događanja prikazuje bitne događaje koji su obilježili prošlu godinu u HGI-CGS-u: proslava 110. obljetnice postojanja Hrvatskoga geološkog instituta te organizacija i održavanje 6. hrvatskoga geološkog kongresa u Zagrebu.

Nadamo se da ćete uživati u čitanju te nam se javiti ukoliko vas interesiraju dodatne informacije o našem radu.

 

ANNUAL REPORT 2019

For News:
dr. sc. Staša Borović, editor

 

The new Annual report of the HGI-CGS for the year 2019 has been released from press, and is available at the link http://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci.htm.

Concept of the report follows up on a year-long tradition, presenting the work conducted at HGI-CGS in the previous year through six thematic chapters with the Introduction by the Director of HGI-CGS.

Chapter HGI-CGS: organisation, numbers and facts provides the data on organisational structure, employees, budget, web site, departments of the HGI-CGS and the Geological survey. Also, the new Strategy of the HGI-CGS is presented, which will direct our activities in the period from 2019 until 2023. Chapter Geological maps – fundamental activity gives information on six types of geological maps being produced at the HGI-CGS, the activities performed in the scope of those projects in 2019 and an outlook for 2020. Chapter Selected projects describes the most significant scientific, EU funded and market oriented projects in the year past, a pair from each department. Fourth chapter Publications presents the work of HGI-CGS Library, its editions, as well as the bibliography of scientific and professional papers published by the HGI-CGS employees and the list of professional publications. The chapter New doctors of science presents doctoral thesis by D. Brunović. Events chapter gives a review of the two events that have marked the past year: 110th anniversary of the Croatian Geological Survey and the organisation of 6th Croatian geological congress which took place in Zagreb.

We hope you will enjoy reading the report and encourage you to contact us in case you wish to learn more about our work.

 

kliknite za godišnje izvješće 2018