Home > Institut > Geološka služba > Geološki informacijski sustav (GEOL_IS)

Geološki informacijski sustav (GEOL_IS)

Hrvatski geološki institut prikuplja geološke podatke već stotinu godina i bilo ih je potrebno spremiti u centralni, standardizirani informatički sustav. Navedeni podatci najčešće su u papirnatom obliku ili u različitim digitalnim formama.

S izradom GEOLoškog Informacijskog Sustava (GEOL_IS) započeli smo 2006. godine kupovinom potrebne opreme i razvojem aplikacije. Osim pohranjivanja – arhiviranja u jedinstvenu bazu podataka, geološki podatci će biti lako dostupni i aktualni za svakodnevni rad u uredu te za pripremu terenskog rada. Cilj je imati interaktivne geološke karte/podatke na svakom računalu te dio podataka i metapodataka dostupnih javnosti na planiranom geološkom portalu.

U Hrvatskom geološkom institutu u okviru Programa „Geološke karte Republike Hrvatske“ radi se na osam temeljnih projekata: Osnovna geološka karta RH 1:50.000, Osnovna hidrogeološka karta RH 1:100.000, Osnovna inženjersko-geološka karta RH 1:100.000, Osnovna geokemijska karta RH, Karta mineralnih sirovina RH, Geotermalna karta RH, Strukturno-geomorfološka karta RH 1:100.000 i Tektonska karta RH 1:300.000.
Osim navedenih, značajni su i završeni projekti: Osnovna geološka karta 1:100.000 (OGK-1), Geološka karta (GK) 1:300.000, Hidrogeološka karta 1:300.000 i Inženjerskogeološka karta 1:300.000.

Slijedom toga Geološki informacijski sustav (GEOL_IS)obuhvaća osam tematskih cijelina: geologiju, hidrogeologiju, inženjersku geologiju, mineralne sirovine, geokemiju, strukturnu-geomorfologiju, tektoniku i geotermiju. 

Da bi neki informatički sustav bio isplativ mora koristiti širko rasprostranjene standarde za opremu i treba se moći periodično nadograđivati. Vodeći se navedenim principima u HGI-u je izabran ESRI-jev softver, koji je vodeći u svijetu u kategoriji Geografskih informacijskih sustava (GIS). Njega koristi većina Geoloških službi, a u širokoj je upotrebi i u ostalim državnim i privatnim institucijama kod nas i u svijetu. Navedeni softver se u HGI-u kombinira s radom u „dostupnijim“ programima kap što su: Ms Access i Ms Excel za unos podataka, a za grafiku AutoCAD Map i Raster Design.

Geološki informacijski sustav u HGI-u kreiran je na ESRI-jevoj ArcGIS platformi i prilagođen je za primjenu u geologiji. GIS baza je „SDE geodatabase“. Geološki podatci povezani su u jedinstvenu cjelinu preko ArcSDE servera, a pohranjuju se u Microsoftov SQL server 2005 (Sl. 1). Za prikaz podataka na internetu kao web server izabran je ArcGis Server.

GEOL_IS

Detalj shematskog prikaza strukure GEOL_IS-a